Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Selamat Datang

Pautan Pantas Maklumat Korporat, Direktori, Perkhidmatan Online, Terkini dan Menu Portal

  kdn mapkdn feedbackkdn contact uskdn faq

header plain mobile2

Maklumat Perkhidmatan

1. SEKSYEN PENTADBIRAN DAN KEURUSETIAAN

Unit Kewangan
(i)     Merancang dan menyelaras perbelanjaan semasa Bahagian Khidmat Pengurusan dan pejabat anggota pentadbiran berdasarkan peruntukan yang disediakan.

Unit Pentadbiran
(i)     Mengurus hal ehwal pentadbiran dan perkhidmatan kakitangan.
(ii)    Menguruskan program Briged Kesenian KDN.
(iii)   Setiausaha Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Kementerian Dalam Negeri dan Mesyuarat Mingguan Sektor Pengurusan.

Unit Kenderaan
(i)     Mengurus perolehan kenderaan rasmi pegawai dan kenderaan Kementerian.
(ii)    Menguruskan hal-hal berkaitan kenderaan Jabatan dan Kereta Rasmi Jawatan dari segi penyeliaan, permohonan dan pemantauan kad inden minyak, kad Touch N Go, penyata minyak, pembaikan, perbersihan.

Unit Keurusetiaan dan Kualiti
(i)    Mengendalikan program-program anjuran Kementerian serta program-program luar yang melibatkan Kementerian dilaksanakan dengan teratur bagi memastikan imej Kementerian terpelihara.Menganjurkan Sambutan Hari Inovasi
(ii)   Menyelaraskan pertandingan Anugerah Inovasi
(iii)  Menyelaraskan Pertandingan Kumpulan Inovatif dan Kreatif
(iv)  Menyelaraskan Myportfolio Kementerian/Jabatan/Agensi
(v)   Menyelaraskan Indeks Penarafan Bintang KDN
(vi)  Menyelaraskan Indeks SSR DIY
(vii)  Menyelaraskan Ekosistem Kondusif Sektor Awam KDN
(viii) Menyelaraskan EKSA DIY


2. SEKSYEN PENYELENGGARAAN DAN KESELAMATAN

Unit Keselamatan
(i)   Mengurus dan memastikan keselamatan fizikal, dalaman dan individu serta keselamatan harta benda pejabat dilaksanakan berdasarkan Arahan Keselamatan yang sedang berkuatkuasa.

Unit Penyelenggaraan
(i)   Mengurus dan menyelaras penyelenggaraan kebersihan pejabat, perkhidmatan kawalan serangga, pembekalan peralatan Hygienic, kemudahan telefon serta keceriaan dan keindahan pejabat
(ii)   Mengurus penyediaan dan penyewaan pejabat baru serta pelanjutan sewa ruang pejabat Kementerian dan pejabat-pejabat cawangan.
(iii)   Menyelaraskan urusan penyediaan ruang pejabat KDN.

Unit LISRAM
(i) Menguruskan dan menyelaraskan Hal ehwal LISRAM, Langkawi

 

3. SEKSYEN PENGURUSAN ASET

Unit Aset Alih
(i)    Sebagai Pegawai Aset Kementerian.
(ii)   Setiausaha Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan peringkat Kementerian Dalam Negeri
(iii)   Menyelaras dan mendaftar aset alih dan inventori Kementerian
(iv)   Menyelaras pemeriksaan tahunan aset alih Kementerian
(v)    Melaksana dan memantau pengurusan aset tak alih Kementerian/Jabatan/Agensi (Pendaftaran, Perancangan, Perbelanjaan, Aktiviti Operasi dan Penyelenggaraan serta Pelupusan)

Unit Aset Tak Alih
(i)    Mengawal dan menilai pencapaian Pelan Perlaksanaan Aktiviti setiap Fasa dalam Kitaran Hayat Aset Tak Alih
(ii)   Memastikan penggunaan sistem pengurusan aset tak alih (MYSPATA) di Kementerian/Jabatan/Agensi.

Unit Stor
(i)   Memastikan setiap aset/barang stor yang diterima menepai spesifikasi yangditetapkan, kualiti dan kuantiti yang dipesan mengikut pesanan dan aset/barang stor yang diterima dalam keadaan baik, sempurna dan selamat digunakan
(ii)   Mengendalikan stor pusat.

 

4. SEKSYEN PENGURUSAN REKOD DAN KOORDINASI LUAR

Unit Pengurusan Perpustakaan
(i)    Bertanggungjawab menguruskan perpustakaan.

Unit Fail
(i)    Memastikan dan menyelaras keselamatan dokumen mengikut Akta Rahsia Rasmi, Arahan Keselamatan dan Akta Arkib Negara
(ii)   MenguruskanPelaksanaan DDMS

Unit Surat
(i)    Penerimaan dan pendaftaran dokumen dan surat
(ii)   Mendaftar semua surat dan dokumen keluar dan masuk dari/ke Pejabat Mengurus pengagihan, merekod surat dan dokumen, pos laju dan Pos Berdaftar untuksemua Bahagian di dalam Kementerian.

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

PDRM APMM Logo 2 JIM AADK jpn update PENJARA jppm update  esscom update RELA new ipsom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  APMM Logo 2  JIM  AADK  jpn update  PENJARA  jppm update  esscom RELA  new ipsom