Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Tema

Tema Dasar “Keselamatan dan Ketenteraman Awam: Tanggungjawab Bersama.”

Aspek keselamatan dan ketenteraman awam merupakan tanggungjawab semua pihak dan tidak hanya terletak di bahu Kerajaan. Kerjasama erat daripada pelbagai pihak amat penting dalam memastikan keselamatan dan ketenteraman awam terjamin. DKKA akan memberi tumpuan kepada usaha kolaborasi dan penglibatan semua pihak termasuk NGO dan pihak industri, berpaksikan kepada semangat kesukarelawan, patriotisme dan tanggungjawab sosial korporat (CSR) bagi mengambil langkah bersama dalam menangani cabaran dalam sektor keselamatan dan ketenteraman awam.

Agencies |

CLICK LOGO FOR SERVICES INFO

 PDRM  PENJARA  JIM  JPN  AADK  JPPM RELA AKSEM   new ipsom  APMM Logo 2  esscom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA AKSEM   new ipsom  APMM Logo 2  esscom