Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Introduction

ESIMS merupakan pusat maklumat terpusat bagi perkhidmatan industri keselamatan selain menyediakan perkhidmatan untuk Memproses dan menguruskan urusan yang berkaitan dengan  lesen agensi persendirian :

- pembaharuan lesen agensi persendirian;
- tapisan keselamatan;
- pengurusan cawangan;
- pengemaskinian maklumat syarikat
- penstrukturan Ahli Lembaga Pengarah & Saham

Agencies |

CLICK LOGO FOR SERVICES INFO

 PDRM  PENJARA  JIM  JPN  AADK  JPPM RELA AKSEM   new ipsom  APMM Logo 2  esscom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA  new ipsom  APMM Logo 2  esscom