Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Selamat Datang

Pautan Pantas Maklumat Korporat, Direktori, Perkhidmatan Online, Terkini dan Menu Portal

  kdn mapkdn feedbackkdn contact uskdn faq

header plain mobile2

Pengenalan

  1. Pejabat Penasihat Undang-undang ialah suatu Bahagian yang dipertanggungjawabkan untuk mengawalselia dan menangani semua isu yang melibatkan undang-undang yang berada di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri (“KDN”).

  2. Pejabat ini juga berperanan untuk memberi khidmat nasihat perundangan kepada 26 Bahagian dan 11 Agensi di bawah KDN bagi semua isu perundangan yang dibangkitkan oleh Bahagian dan Agensi yang terlibat.

  3. Pejabat ini terdiri daripada Peguam Kanan Persekutuan dan Peguam Persekutuan yang antara lain berperanan untuk:
  • Menyediakan dan menguruskan segala aspek pembelaan terhadap permohonan kes Habeas Corpus serta semakan kehakiman;

  • Memberikan nasihat undang-undang kepada Kementerian secara bertulis atau lisan;

  • Menggubal / meminda undang-undang utama, termasuk peraturan bagi pihak Kementerian Dalam Negeri;

  • Menggubal / meminda undang-undang subsidiari, termasuk peraturan-peraturan bagi pihak Kementerian Dalam Negeri;

  • Menyemak segala dokumen perjanjian dan dokumen yang ada kesan di sisi undang-undang untuk ditandatangani oleh Kementerian;

  • Menjadi perantara bagi pihak Kementerian dalam kes sivil yang di bawah bidang kuasa dan kawalan Penasihat Undang-Undang–memfailkan tindakan bagi pihak Kerajaan sebagai yang menuntut; dan

  • Menjadi perantara bagi pihak Kementerian dalam kes sivil yang di bawah bidang kuasa dan kawalan Penasihat Undang-Undang–tindakan di mahkamah apabila pihak Kerajaan dituntut.

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

PDRM APMM Logo 2 JIM AADK jpn update PENJARA jppm update  esscom update RELA new ipsom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  APMM Logo 2  JIM  AADK  jpn update  PENJARA  jppm update  esscom RELA  new ipsom