Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Selamat Datang

Pautan Pantas Maklumat Korporat, Direktori, Perkhidmatan Online, Terkini dan Menu Portal

  kdn mapkdn feedbackkdn contact uskdn faq

header plain mobile2

Pengenalan

Bahagian Perolehan (PL), Kementerian Dalam Negeri (KDN) telah ditubuhkan pada 18 Mac 2008 berikutan daripada percantuman semula Kementerian Keselamatan Dalam Negeri (KKDN) dengan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN). Bahagian ini bertanggung jawab menguruskan perolehan bekalan dan perkhidmatan Agensi/Jabatan di bawah Kementerian secara cekap, berhemah, telus dan mematuhi tatacara kewangan dan prosedur perolehan semasa yang berkuatkuasa.


Bagi memperkemaskan Bahagian Perolehan, ia telah distrukturkan kepada empat unit iaitu;

  • Unit Dasar dan Pentadbiran
  • Unit Perolehan Teknikal
  • Unit Perolehan ICT
  • Unit Perolehan Am


Misi dan Visi

Menguruskan Perolehan secara Cekap, Kos Efektif dan Berhemah


Objektif

Merancang dan mengurus perolehan bekalan dan perkhidmatan secara cekap dan berkesan mengikut tatacara perolehan dan kewangan semasa selaras dengan dasar serta prinsip perolehan Kerajaan.

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

PDRM APMM Logo 2 JIM AADK jpn update PENJARA jppm update  esscom update RELA new ipsom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  APMM Logo 2  JIM  AADK  jpn update  PENJARA  jppm update  esscom RELA  new ipsom