Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Selamat Datang

Pautan Pantas Maklumat Korporat, Direktori, Perkhidmatan Online, Terkini dan Menu Portal

  kdn mapkdn feedbackkdn contact uskdn faq

header plain mobile2

Permohonan Pertukaran Butiran Maklumat

1. Pertukaran Ahli Lembaga Pengarah
    i. Syarikat Sdn Bhd/ Berhad
       - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi daripada syarikat/
         perniagaan/ pertubuhan/ institusi
       - Salinan Borang 24 dan Borang 49 yang disahkan
  
    ii. Perniagaan Tunggal/ Perkongsian 
        Semenanjung Malaysia 
       - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi daripada syarikat/
         perniagaan/ pertubuhan/ institusi
       - Salinan Borang Maklumat Perniagaan (SSM) yang disahkan
       - Salinan Maklumat Pemilik Masa Kini (SSM) yang disahkan
       - Salinan Perakuan Pendaftaran SSM (Borang D) yang disahkan
     
        Sabah 
       - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi daripada syarikat/
         perniagaan/ pertubuhan/ institusi
       - Salinan Borang B yang disahkan
 
       Sarawak 
       - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi daripada syarikat/
         perniagaan/ pertubuhan/ institusi
       - Salinan Sijil Pendaftaran dan Pengesahan Pendaftaran Nama Perniagaan yang
         disahkan
 
   iii. Pertubuhan/ Persatuan/ Kesatuan/ Koperasi/ Institusi 
       - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi daripada syarikat/
          perniagaan/ pertubuhan/ institusi
       - Salinan Pendaftaran Pertubuhan dan senarai Ahli Jawatankuasa yang disahkan
 
 2. Pertukaran Alamat Premis Percetakan
     - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi daripada syarikat/
       perniagaan/ pertubuhan/ institusi
     - Salinan Lesen Premis/ Perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT ) yang
       disahkan 
     - Salinan Surat Kebenaran Memasang Jentera daripada Jabatan Keselamatan dan
       Kesihatan Pekerjaan ( JKKP ) yang disahkan
     - Pelan Pandu Peta Lokasi Premis (Saiz A4)
 
      Nota: Pencetak dikehendaki berdaftar dengan Dewan Bandaraya/ Setiausaha Kerajaan Negeri ( SUK )/ Pihak
               Berkuasa Tempatan ( PBT ) dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ( JKKP )
               dan mengemukakan lesen premis/ perniagaan daripada PBT dan surat kebenaran memasang jentera
               daripada JKKP ke Kementerian semasa mengemukakan permohonan.
 
3. Pertukaran Nama Syarikat
    i. Syarikat Sdn Bhd/ Berhad
       - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi daripada syarikat/      
         perniagaan/ pertubuhan/ institusi
       - Salinan Borang 9 atau 13, Borang 24, Borang 32A, Borang 49 dan M&A yang
         disahkan
 
    ii. Perniagaan Tunggal/ Perkongsian
     
        Semenanjung Malaysia
        - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi daripada syarikat/    
          perniagaan/ pertubuhan/ institusi
        - Salinan Borang Maklumat Perniagaan ( SSM ) yang disahkan
        - Salinan Maklumat Pemilik Masa Kini ( SSM ) yang disahkan
        - Salinan Perakuan Pendaftaran SSM ( Borang D ) yang disahkan
 
        Sabah
        - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi daripada syarikat/  
          perniagaan/ pertubuhan/ institusi
        - Salinan Borang B yang disahkan
 
        Sarawak
        - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi daripada syarikat/    
          perniagaan/ pertubuhan/ institusi
        - Salinan Sijil Pendaftaran dan Pengesahan Pendaftaran Nama Perniagaan yang      
          disahkan
 
    iii. Pertubuhan/ Persatuan/ Kesatuan/ Koperasi/ Institusi Percetakan
        - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi
        - Salinan Pendaftaran Pertubuhan dan Perlembagaan yang disahkan
 
PENTING
Semua salinan dokumen Syarikat Tunggal/ Perkongsian/ Sdn Bhd/ Berhad yang dikemukanan hendaklah disahkan benar oleh Pesuruhjaya Sumpah/ Setiausaha Syarikat/ Pegawai Pengurusan & Profesional Kumpulan A manakala salinan dokumen Pertubuhan/ Institusi hendaklah disahkan benar oleh Pengerusi/ Presiden/ Setiausaha.

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

PDRM APMM Logo 2 JIM AADK jpn update PENJARA jppm update  esscom update RELA new ipsom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  APMM Logo 2  JIM  AADK  jpn update  PENJARA  jppm update  esscom RELA  new ipsom