Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Selamat Datang

Pautan Pantas Maklumat Korporat, Direktori, Perkhidmatan Online, Terkini dan Menu Portal

  kdn mapkdn feedbackkdn contact uskdn faq

header plain mobile2

Pengenalan

Pengenalan   
Sekretariat Majlis Antipemerdagangan Orang telah ditubuhkan pada tahun 2008 bagi membantu Majlis Antipemerdagangan Orang sebagaimana yang diperuntukkan oleh Seksyen 6 (1) Akta Antipemerdagangan Orang 2007 (Akta 670). Akta ini telah diluluskan pada 24 April 2007 dan telah berkuatkuasa sepenuhnya pada 28 Febuari 2008.

Walaubagaimanapun, jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran yang kian berleluasa pada masa kini membawa kepada pindaan Akta Antipemerdagangan Orang 2007. Akta ini dipinda untuk memasukkan bahagian baru khusus bagi menangani jenayah penyeludupan migran serta meminda beberapa peruntukan sedia ada mengenai pemerdagangan orang. Akta ini mula berkuatkuasa pada 15 November 2010 dan dikenali sebagai Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007. Sehubungan dengan itu, Sekretariat Majlis Antipemerdagangan Orang telah ditukar nama kepada Sekretariat Majlis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran.


Visi       
Untuk menjadi sebuah Negara yang bebas daripada pemerdagangan orang dan penyeludupan migran dan diiktiraf di peringkat antarabangsa.


Misi       
Mencegah dan menghapuskan pemerdagangan orang dan penyeludupan migran melalui penguatkuasaan undang secara sistematik dan selaras.

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

PDRM PENJARA JIM jpn update AADK jppm update RELA AKSEM new ipsom APMM Logo 2  esscom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA AKSEM   new ipsom  APMM Logo 2  esscom