Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Selamat Datang

Pautan Pantas Maklumat Korporat, Direktori, Perkhidmatan Online, Terkini dan Menu Portal

  kdn mapkdn feedbackkdn contact uskdn faq

Maklumat Inovasi

1.    LATAR BELAKANG PERTANDINGAN ANUGERAH INOVASI

Pertandingan Anugerah Inovasi Kementerian Dalam Negeri diadakan bertujuan untuk memberikan pengiktirafan secara rasmi / formal kepada Jabatan / Agensi dan Bahagian di bawah KDN yang telah berjaya memperkenalkan sesuatu idea baru untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan. Pertandingan Anugerah Inovasi ini diadakan sempena Sambutan Hari Inovasi Peringkat Kementerian Dalam Negeri.

I)    DEFINISI INOVASI

a)    Inovasi ialah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. Ia adalah hasil cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi.  

b)    Idea-idea ini boleh merangkumi apa-apa perubahan dalam bentuk sistem dan prosedur, kaedah dan cara bekerja mahupun pengenalan teknologi.

II)    OBJEKTIF ANUGERAH  
           
a)    Menggalak persaingan sihat di antara Jabatan dan Bahagian ke arah memperkenalkan lebih banyak inovasi;

b)    Memberi pengiktirafan kepada hasil inovasi yang diperkenalkan oleh Jabatan dan Bahagian dalam Kementerian Dalam Negeri;

c)    Memupuk dan menyemarakkan budaya kreatif dan inovatif dalam cara bekerja yang diamalkan;

d)    Memperkenalkan dan menyebarkan hasil-hasil inovasi yang boleh dicontohi untuk faedah agensi lain; dan

e)    Menyumbang kepada peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan.

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

PDRM PENJARA JIM jpn update AADK jppm update RELA AKSEM new ipsom APMM Logo 2  esscom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA AKSEM   new ipsom  APMM Logo 2  esscom