Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Selamat Datang

Pautan Pantas Maklumat Korporat, Direktori, Perkhidmatan Online, Terkini dan Menu Portal

  kdn mapkdn feedbackkdn contact uskdn faq

header plain mobile2

  • Laman Utama
  • Akta Antipemerdagangan Orang Dan Antipenyeludupan Migran 2007
  • Latar Belakang

Latar Belakang

Mesyuarat Jemaah Menteri yang bersidang pada 18 Jun 2010 telah meluluskan cadangan Kementerian Dalam Negeri untuk meminda Akta Antipemerdagangan Orang 2007 bagi memperkukuhkan rangka kawal selia untuk menangani isu pemerdagangan orang dan penyeludupan migran dengan lebih berkesan.

 Pembentangan Rang Undang-Undang Antipemerdagangan Orang (Pindaan) 2010 telahpun dibuat pada sesi Mesyuarat Kedua, Penggal Ketiga, Parlimen Ke-12. Bacaan Kali Pertama di Dewan Rakyat telah berlangsung pada 5 Julai 2010 dan dibentangkan untuk Bacaan Kali Kedua dan Bacaan Kali Ketiga oleh Y.B. Menteri Dalam Negeri pada 13 Julai 2010 dan diluluskan oleh Dewan Rakyat pada 15 Julai 2010. Seterusnya, Rang Undang-Undang ini telas dibahaskan di Dewan Negara pada 3 Ogos 2010 dan telah diluluskan sebulat suara.

 Pindaan Akta ini telah mendapat perkenan daripada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong pada 8 September 2010 dan telah diwartakan pada 30 September 2010. Kini pindaan Akta tersebut dikenali sebagai Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007 dan mula berkuatkuasa pada 15 November 2010.


 

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

PDRM PENJARA JIM jpn update AADK jppm update RELA AKSEM new ipsom APMM Logo 2  esscom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA AKSEM   new ipsom  APMM Logo 2  esscom