Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Misi dan Polisi

Misi

Menerusi amalan EKSA, KDN beriltizam untuk mewujudkan suasana kerja yang kondusif dan ceria, meningkatkan produktiviti dan mutu perkhidmatan secara berterusan dan meningkatkan kecekapan melalui disiplin kerja yang cemerlang.

Polisi

EKSA menjadi pemangkin kepada peningkatan kualiti kerja, perkhidmatan dan produktiviti melalui persekitaran kerja yang mesra, sihat, bersih, kemas dan selamat.

 

Agencies |

CLICK LOGO FOR SERVICES INFO

 PDRM  PENJARA  JIM  JPN  AADK  JPPM RELA AKSEM   new ipsom  APMM Logo 2  esscom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  APMM Logo 2  JIM  AADK  jpn update  PENJARA  jppm update  esscom RELA  new ipsom