Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Kelahiran

Semenanjung

  Pendaftaran Kelahiran Biasa
  Pendaftaran Lewat Kelahiran
  Pendaftaran Kelahiran Semasa Menunaikan Haji
  Cabutan Sijil Kelahiran Di Hedjaz
  Cabutan Sijil Kelahiran
  Permohonan Daftar Semula Kelahiran (Hilang Atau Musnah) Seksyen 4A
  Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 15 (1) Dalam Sijil Kelahiran Bagi Pengubahan Nama Kanak-Kanak Berumur Di Bawah (1) Tahun
  Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 15 (2) (A) Dalam Sijil Kelahiran Bagi Kemasukan Nama Kanak-Kanak Berumur Di Bawah 21 Tahun
  Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 15 (2) (B) Dalam Sijil Kelahiran Bagi Kemasukan Nama Kanak-Kanak Berumur 21 Tahun Dan Lebih
  Permohonan Daftar Semula Orang Yang Disahtaraf (Seksyen 17)
  Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 27(2) Dalam Sijil Kelahiran Bagi Kesilapan Perkeranian
  Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 27(3)Dalam Sijil Kelahiran Bagi Pembetulan Kesilapan Fakta

Sabah

  Pendaftaran Kelahiran Biasa
  Pendaftaran Kelahiran Lambat
  Pendaftaran Lewat Kelahiran
  Pendaftaran Kelahiran Mati
  Permohonan Carian Dalam Daftar
  Cabutan Sijil Kelahiran
  Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 30 Dalam Sijil Kelahiran Bagi Kesilapan Perkeranian
  Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 30 Dalam Sijil Kelahiran Bagi Kesilapan Fakta

Sarawak

  Pendaftaran Kelahiran Biasa
  Pendaftaran Biasa Kelahiran Mati
  Pendaftaran Kelahiran Lambat
  Pendaftaran Lewat Kelahiran
  Pendaftaran Lambat Kelahiran Mati
  Cabutan Sijil Kelahiran
  Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 12 Dalam Sijil Kelahiran Bagi Kemasukan Nama Kanak-Kanak Berumur Kurang Daripada Satu (1) Tahun
  Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 13 Dalam Sijil Kelahiran Bagi Pengubahan Nama Kanak-Kanak Di Bawah Satu (1) Tahun
  Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 25 (2) Dalam Sijil Kelahiran Bagi Kesilapan Perkeranian
  Permohonan Pembetulan Maklumat Seksyen 25 (3) Dalam Sijil Kelahiran Bagi Pembetulan Kesilapan Fakta

Agencies |

CLICK LOGO FOR SERVICES INFO

 PDRM  PENJARA  JIM  JPN  AADK  JPPM RELA AKSEM   new ipsom  APMM Logo 2  esscom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  APMM Logo 2  JIM  AADK  jpn update  PENJARA  jppm update  esscom RELA  new ipsom