Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Faedah

  • Mewujudkan persekitaran tempat kerja berkualiti (bersih, kemas dan rapi)Meningkatkan kecekapan & keberkesanan pengurusan organisasi
  • Mengenalpasti, mengurangkan & menghapuskan pembaziran
  • Meningkatkan imej agensi sektor awam
  • Menjana idea kreatif di kalangan warga agensi
  • Meningkatkan semangat esprit de corp
  • Meningkatkan disiplin warga jabatan
  • Meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan
  • Mewujudkan piawaian kerja yang jelas

Agencies |

CLICK LOGO FOR SERVICES INFO

 PDRM  PENJARA  JIM  JPN  AADK  JPPM RELA AKSEM   new ipsom  APMM Logo 2  esscom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  APMM Logo 2  JIM  AADK  jpn update  PENJARA  jppm update  esscom RELA  new ipsom