Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

KDN
haripekerja
aidilfitri
Ramadan
Peranti Siswa
mystep
antarabangsa
pengurusantertinggi
MYGOV
MyICE
Agendamalaysia
dataset
100hari
keluargamalaysia
integriti
psiko
integriti
etemujanji
vaksinasi
kempencovid19
smartquran
garispanduan
esim
bless
seksual

header plain mobileEN2

National Registration Affairs

Explosive Substances and Offensive Weapon

Borang

1 Borang Permohonan Penambahbaikan Sistem (Change Request) / Aduan
2 Senarai Semak & Borang Permohonan Mendapatkan Kembali Bayaran Levi (Refund Levi) Program 6P
3 Peraturan Peraturan Arkib Negara Penetapan Borang
4 Garis Panduan Pengelasan Semula
5 Akta Arkib Negara 2003
6 Borang Bantuan Saguhati Khas RM 3,000.00 Kepada Bekas Polis Yang Berkhidmat Semasa Zaman Darurat
7 Senarai Semak Permohonan Pertukaran Majikan
8 Senarai Semak Permohoanan Id Untuk Permohonan Secara Online
9 Senarai Semak Permohoanan Id Untuk Permohonan Secara Online (Data Poll)
10 Senarai Semak Bagi Surat Makluman Kepada Kedutaan
11 Borang E dan F Bagi Permohonan Pembaharuan Lesen 2012
12 Senarai Semak Permohonan ID
13 Borang dan Senarai Semak Program 6p (Program Pemutihan)
14 Borang Aduan Penyenggaraan
15 Borang Permohonan Pelekat Hologram
16 Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak
17 Lampiran A-List Senarai Semak
18 Borang TNT
19 Borang TNT (Luar Negeri)
20 Borang OT
21 Senarai Semak Permohonan Waran Udara
22 Senarai Semak Bayaran Dengan Kontrak
23 Senarai Semak Rekupmen Panjar Wang Runcit
24 Borang dan Senarai Semak Bayaran Balik Invois Tanpa Pesanan Tempatan
25 Senarai Semak Bayaran Bil Keraian
26 Senarai Semak Bayaran Saguhati Penceramah
27 Senarai Semak Bayaran Pengawas Peperiksaan
28 Senarai Semak Bayaran Menghadiri Mesyuarat
29 Senarai Semak Permohonan Pendahuluan Diri
30 Senarai Semak Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri-Luar Negeri
31 Senarai Semak Elaun Lebih Masa
32 Senarai Semak Bayaran Tanpa Pesanan Tempatan
33 Senarai Semak Bayaran Dengan Pesanan Tempatan
34 Nota Minta LO
35 Senarai Semak Permohonan Pesanan Tempatan (LO)
36 Borang Permohonan Ahli Lembaga Penapis Filem
37 Senarai Semak Permohonan Pengambilan Pekerja Asing (Sektor Pertanian, Perladangan, Perkilangan,
Perkhidmatan & Pembinaan)
38 Borang Sektor Pertanian
39 Borang Sektor Perladangan
40 Borang Sektor Perkilangan
41 Borang Sektor Perkhidmatan
42 Borang Sektor Pembinaan
43 Permohonan Bantuan TAWP 1-5
44 Borang Permohonan Peralatan ICT 2010 Ver 1 (2)
45 Surat Akuan Pinjaman Pendidikan Institusi / Tabung Pendidikan
46 Pasport Malaysia
47 KDN 2/09
48 Borang Syarat ALPF
49 Borang Surat Akuan Berkanun Setuju Potongan
50 Borang Permohonan Visa
51 Borang Permohonan Tempahan Bilik Latihan IT
52 Borang Permohonan Perubahan
53 Borang Permohonan Permit/Penapisan Filem
54 Borang Permohonan Permit/Penapisan Bahan Publisiti Filem
55 Borang Permohonan Permit Penerbitan
56 Borang Permohonan Penyemakan Teks Al-Quran
57 Borang Permohonan Pembantu Rumah Asing
58 Borang Permohonan Keahlian RELA
59 Borang Permohonan Emel dan Internet KDN
60 Borang Permohonan dan Senarai Semak Tuntutan Semula Bayaran Levi Pekerja Asing
61 Borang Perlantikan Pegawai Awam sebagai Pegawai Pengelas
62 Borang Perakuan Berkanun Hak Cipta
63 Borang Pendaftaran Syarikat Penerbit / Pengedar Filem
64 Borang Maklumat Pegawai Pengelas yang Telah Dilantik
65 Borang KDN 1/2009
66 Borang KDN 1/09
67 Borang Bantuan ICT
68 Borang Akuan Berkanun Permohonan Perakuan"B"
69 Borang & Senarai Semak Permohonan Pekerja Asing bagi Sektor Pertanian
70 Borang & Senarai Semak Permohonan Pekerja Asing bagi Sektor Perladangan
71 Borang & Senarai Semak Permohonan Pekerja Asing bagi Sektor Perkilangan
72 Borang & Senarai Semak Permohonan Pekerja Asing bagi Sektor Pembinaan
73 Borang & Senarai Semak Permohonan Pekerja Asing bagi Sektor Perkhidmatan
74 Borang Permohonan Lesen Cetak Al-Quran

Agencies |

CLICK LOGO FOR SERVICES INFO

 PDRM  PENJARA  JIM  JPN  AADK  JPPM RELA AKSEM   new ipsom  APMM Logo 2  esscom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  APMM Logo 2  JIM  AADK  jpn update  PENJARA  jppm update  esscom RELA  new ipsom