header plain mobile2

Piagam Pelanggan

Kami Berjanji Untuk Memberikan Perkhidmatan Yang Cemerlang Kepada Pelanggan Kami Melalui Komitmen Berikut:

Bil.

Aktiviti

Masa/ Tempoh

1.

Mengeluarkan Permit Filem Bagi Filem Yang Diimport Dari Luar Negeri Untuk Pelepasan Daripada Tahanan Kastam.

1 Hari Bekerja*

2.

Menonton Tapis Dan Mengeluarkan Keputusan Tapisan Filem Sinematografi.

5 Hari Bekerja*

3.

Mengeluarkan Keputusan Tapisan Filem Iklan.

5 Hari Bekerja*

4.

Mengeluarkan Keputusan Tapisan Filem Treler.

5 Hari Bekerja*

5.

Menonton Tapis Dan Mengeluarkan Keputusan Tapisan Pita Video, Disket, Cakera Laser, Cakera Padat, Cakera Keras Dan Rekod Lain.

10 Hari Bekerja*

6.

Mengeluarkan Keputusan Tapisan Bahan Publisiti Filem.

2 Hari Bekerja*

7.

Mengeluarkan Keputusan Tapisan Bahan Publisiti Pita.

5 Hari Bekerja*

8.

Mengeluarkan Perakuan Penapisan Filem Sinematografi (Perakuan 'A' ) Bagi Keputusan Lulus Bersih.

1 Hari Bekerja**

9.

Mengeluarkan Perakuan Penapisan Filem Pita (Perakuan 'A') Bagi Keputusan Lulus Bersih.

1 Hari Bekerja**

10.

Mengeluarkan Perakuan Penapisan Filem (Perakuan 'A' ) Bagi Keputusan Lulus Dengan Potongan.

1 Hari Bekerja***

11.

Mengeluarkan Perakuan Salinan Penapisan Filem (Perakuan 'B' ).

3 Hari Bekerja*

12.

Mengeluarkan Keputusan Jawatankuasa Rayuan Penapisan Filem.

10 Hari Bekerja****

13.

Mengeluarkan Keputusan Permohonan Pendaftaran Syarikat Untuk Sijil Tapisan Filem.

5 Hari Bekerja*

14.

Membuat Pembayaran Balik Fi Terlebih Bayar.

20 Hari Bekerja*

15.

Memberi Jawapan Bertulis Bagi Pertanyaan Melalui Surat Menyurat.

3 Hari Bekerja****

16.

Menjawab Aduan.

3 Hari Bekerja****

 

Nota:

*          Daripada Tarikh Permohonan Lengkap Diterima.

**        Daripada Tarikh Penerimaan Surat Persetujuan.

***      Daripada Tarikh Penerimaan Surat Persetujuan Untuk Potongan Dan Penerimaan Bayaran Tambahan Daripada Pemohon.

****    Daripada Tarikh Surat Diterima.