header plain mobile2

Piagam Pelanggan

1. Mengeluarkan keputusan tapisan filem sinematografi dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.


2. Mengeluarkan keputusan tapisan pita bagi filem dan tajuk tunggal (single title) dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.


3. Mengeluarkan keputusan tapisan bahan publisiti filem dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.


4. Mengeluarkan keputusan tapisan bahan publisiti pita dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.


5. Mengeluarkan Perakuan “A” bagi keputusan Lulus Dengan Pengubahan untuk filem sinemtografi dan filem pita dalam tempoh 1 hari bekerja.


6. Mengeluarkan Perakuan “B” bagi salinan pendua filem dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.


7. Mengeluarkan keputusan jawatankuasa Rayuan Filem dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh surat permohonan rayuan diterima.


8. Mengeluarkan keputusan permohonan pendaftaran syarikat bagi urusan penapisan filem dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.


9. Mengeluarkan keputusan tapisan bagi pita bersiri yang durasinya kurang dari 5 jam bagi setiap pita dalam tempoh 10 hari bekerja dari tempoh permohonan lengkap diterima.

 

Kemaskini: Mei 2014

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                Kemaskini:  Mei