header plain mobile2

Garis Panduan Pengurusan Perakaunan

{slide=GARIS PANDUAN AP58(a)}

 1. Garis Panduan AP58(a)
 2. Lampiran - Garis Panduan AP58(a)

{/slide}

{slide=GARIS PANDUAN CEK TAK LAKU}

 1. Surat Arahan Ketua Setiausaha
 2. Kandungan GP Pengurusan Cek Tak Laku
 3. Garis Panduan Cek Tak Laku
 4. Lampiran A-Daftar CTL
 5. Lampiran B-Ringkasan Buku Tunai
 6. Lampiran C - Memperakaunkan CTL di dalam eTerimaan
 7. Lampiran D-Surat mohon cek gantian CTL
 8. Lampiran E-Senarai CTL Yang Belum Diganti
 9. Lampiran F - Borang Pos M O 75
 10. Lampiran G - Borang UMA-7

{/slide}

{slide=GARIS PANDUAN PERAKUAN PEMBAYARAN}

 1. Garis Panduan Bilangan 2 Tahun 2010 - Perakuan Pembayaran

{/slide}

{slide=GARIS PANDUAN PERMOHONAN KELULUSAN SISTEM TERIMAAN}

 1. Surat Arahan Ketua Setiausaha
 2. Isi Kandungan
 3. Garis Panduan Kelulusan Sistem Terimaan Wang Awam
 4. Lampiran I - Asas Kertas Kerja
 5. Lampiran II - Surat permohonan
 6. Lampiran III - Contoh Resit Rasmi
 7. Lampiran IV- Borang PTJ PK JANM004

{/slide}

{slide=GARIS PANDUAN PANJAR WANG RUNCIT}

 1. Surat Arahan Ketua Setiausaha
 2. Garis Panduan PWR
 3. Lampiran A - Mohon Wujud PWR
 4. Lampiran B - Borang GFMAS
 5. Lampiran C - Mohon Tambah PWR
 6. Lampiran D - Format Cap
 7. Lampiran E - Mencetak E-Maklum
 8. Lampiran F - Pertukaran PWR
 9. Lampiran G - Borang Ak 52
 10. Lampiran H - Buku Wang Runcit
 11. Lampiran I -Buku Wang Runcit Lama
 12. Lampiran J - Kew.50
 13. Lampiran K - Mohon Kurang PWR
 14. Lampiran L - Mohon Tutup PWR
 15. Lampiran M- Borang Maklumat Jabatan
 16. Lampiran N - Sijil Perakuan PWR

{/slide}