header plain mobile2

Visi dan Misi

VISI


Pusat kecemerlangan dalam pengurusan keselamatan dan kesejahteraan awam.


MISI

Menjana dan berkongsi ilmu pengetahuan mengenai keselamatan dan kesejahteraan awam.