header plain mobile2

Pengenalan

  • Sistem Parol di Malaysia adalah berdasarkan Sistem Parol di Australia. Ia diwujudkan bagi mengurangkan kesesakan di Penjara dan kos penyeleggaraan yang tinggi yang ditanggung oleh Jabatan Penjara Malaysia dan Kerajaan Malaysia.
  • Sistem Parol diimplementasikan melalui Akta Penjara (Pindaan) 2008 [A1332], di mana pindaan Akta tersebut telah mendapat Perkenan Diraja (Royal Assent) pada 24 Januari 2008 dan disiarkan di dalam Warta pada 7 Februari 2008.
  • Pelaksanaan Sistem Parol ini dikuatkuasakan pada 30 Jun 2008.
  • Pelaksanaan Sistem Parol yang lancar dan sistematik seterusnya akan melicinkan proses pengintegrasian semula banduan ke pangkuan keluarga dan masyarakat sebagai salah satu aspek di dalam proses pemulihan banduan.