Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Selamat Datang

Pautan Pantas Maklumat Korporat, Direktori, Perkhidmatan Online, Terkini dan Menu Portal

  kdn mapkdn feedbackkdn contact uskdn faq

header plain mobile2

Pengisytiharan Entiti Ditentukan

Menteri Dalam Negeri mengikut seksyen 66B(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613] telah membuat Perintah bagi mengisytiharkan 8 kumpulan dan menyahsenaraikan 14 individu sebagai Entiti Ditentukan. Perintah ini berkuatkuasa pada 23 Mei 2019.

Warta Kerajaan Persekutuan mengenai Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram ( Pengisytiharan Entiti Ditentukan dan Kehendak untuk Melapor) (Pindaan) 2019.

Senarai terkini individu dan kumpulan yang diisytiharkan sebagai ‘Entiti Ditentukan’ boleh didapati di portal Kementerian Dalam Negeri melalui pautan :http://www.moha.gov.my/index.php/ms/senarai-kementerian-dalam-negeri


Institusi Pelapor [Jadual Pertama Akta 613] dikehendaki menyemak senarai nama individu dan kumpulan ini dan membandingkan dengan senarai nama individu dan kumpulan yang berada di dalam pangkalan data masing-masing. Jika terdapat padanan nama, aset milik individu dan kumpulan yang tersenarai itu hendaklah dibekukan dengan serta merta.
Mana-mana individu atau kumpulan yang tersenarai boleh, dalam tempoh 60 hari dari tarikh penyiaran Perintah di dalam Warta, memohon kepada Menteri Dalam Negeri bagi mengeluarkan nama mereka dari senarai berkenaan.

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

PDRM PENJARA JIM jpn update AADK jppm update RELA AKSEM new ipsom APMM Logo 2  esscom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA AKSEM   new ipsom  APMM Logo 2  esscom