Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

header plain mobile2

NOTIS MAKLUMAN PELANJUTAN TEMPOH KEBENARAN BEKERJA 3 TAHUN KEPADA PEKERJA ASING PEMEGANG PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS) YANG TELAH MENCAPAI TEMPOH TAHUN PENGGAJIAN KE-10 (10+3).

NOTIS MAKLUMAN

PELANJUTAN TEMPOH KEBENARAN BEKERJA 3 TAHUN KEPADA PEKERJA ASING PEMEGANG PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS)

YANG TELAH MENCAPAI TEMPOH TAHUN PENGGAJIAN KE-10 (10+3).

 

 

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

 

Dimaklumkan bahawa proses permohonan pelanjutan tempoh Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) 3 tahun bagi pekerja asing tahun penggajian ke-10 hanya dilaksanakan di KAUNTER BAHAGIAN PEKERJA ASING, JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA (JIM) PUTRAJAYA SAHAJA bagi majikan di Semenanjung Malaysia dan di JABATAN IMIGRESEN NEGERI BAGI MAJIKAN DI NEGERI SABAH DAN SARAWAK.

 

Syarat-syarat permohonan lanjutan adalah seperti berikut:

 

1) Pelanjutan hanya bagi pekerja asing dalam sektor formal yang dibenarkan sahaja iaitu Perkhidmatan (tidak termasuk subsektor Pengawal Keselamatan), Pembinaan, Pertanian, Perladangan serta Perlombongan dan Kuari, tidak termasuk sektor yang dibekukan dan syarikat penyumberluaran (outsource company);

 

2) Kebenaran hanya untuk pemegang Pas Lawatan Kerja Sementara dan telah mencapai tahun penggajian ke-10 bermula 1 Oktober 2018;

 

3) Kebenaran pelanjutan tempoh hanya terhad kepada maksimum 3 tahun sahaja dan diperbaharui setiap tahun;

 

4) Kadar levi sebanyak RM10,000 setahun bagi setiap pekerja akan dikenakan dan ditanggung oleh majikan;

 

5) Pekerja asing tidak layak memohon Permit Masuk atau Permastautin Tetap dan kewarganegaraan Malaysia;

 

6) Pemohonan boleh dikemukakan dan diproses secara manual di kaunter Bahagian Pekerja Asing Putrajaya, JIM Negeri Sabah dan Sarawak sahaja;

 

7) Pekerja asing adalah tertakluk kepada syarat pemeriksaan perubatan secara berselang tahun sepertimana ditetapkan melalui Pekeliling Imigresen Malaysia Bilangan 16 Tahun 2017: Pelaksanaan Pengukuhan Pemeriksaan Perubatan Pekerja Asing di Malaysia; dan

 

8) Pekerja Asing yang telah mencapai tahun ke-13 perlu dikeluarkan Memo Periksa Keluar (Check Out Memo) bagi tujuan penghantaran pulang.

 

Sekian, terima kasih.

 

BAHAGIAN PENGURUSAN PEKERJA ASING (BPPA)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA AKSEM   Lembaga Penapis Filem  new ipsom  APMM Logo 2  esscom