header plain mobile2

Permohonan Baru Lesen Mesin Cetak melalui Sistem BLESS

 01abless

 

Kementerian ini akan menguatkuasakan permohonan Baru Lesen Mesin Cetak melalui sistem BLESS (Business Licensing Electronic Support System) https://www.bless.gov.my iaitu sistem permohonan online yang telah dibangunkan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.

 

Permohonan baru secara online akan berkuatkuasa 1 Mac 2017. Sehubungan itu, tiada lagi permohonan baru yang akan diterima secara manual mulai Mac 2017.