header plain mobile2

Pengenalan

Bahagian Kawalan Penerbitan dan Teks al-Quran berperanan mengawal dan memastikan semua bahan penerbitan dan teks al-Quran dan hadith yang dicetak, diterbit, diimport dan diedar di dalam negara tidak mengandungi bahan-bahan negatif, tidak diingini dan tidak mengandungi kesilapan yang boleh menjejaskan al-Quran sehingga memudaratkan keselamatan negara, ketenteraman awam dan kesejahteraan rakyat.

 

Visi

Organisasi terbaik pemelihara kesejahteraan rakyat daripada ancaman penerbitan negatif dan penyelewengan al-Quran dan hadith

 

Misi

Memelihara kesejahteraan rakyat melalui pengawalseliaan dan penguatkuasaan terhadap bahan-bahan penerbitan, teks al-Quran dan hadith 

 

Objektif

  • Mengawalselia dan menguatkuasakan aktiviti percetakan dan pengedaran bahan-bahan penerbitan;
  • Memastikan kesahihan dan mencegah penyelewengan teks dan bahan al-Quran dan hadith.