Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

Pertubuhan

RAYUAN PERTUBUHAN

Permohonan rayuan pertubuhan kepada Menteri Dalam Negeri boleh dikemukakan di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM) dalam masa 30 hari dari tarikh keputusan Pendaftar dalam mana-mana hal sebagaimana yang dinyatakan dibawah Seksyen 18, Akta Pertubuhan 1966 [Akta 335] seperti berikut:-

a) Pembatalan pendaftaran pertubuhan di bawah seksyen 2A;

b) Keengganan mendaftarkan pertubuhan itu di bawah seksyen 7;

c) Keengganan memberi pengecualian di bawah seksyen 9A (4) kepada orang berkelayakan memegang jawatan dalam mana-mana pertubuhan berdaftar;

d) Keengganan meluluskan penukaran nama atau tempat urusan pertubuhan itu, atau pindaan kepada kaedah-kaedahnya di bawah seksyen 11;

e) Keengganan meluluskan penubuhan suatu cawangan pertubuhan di bawah seksyen 12;

f) Pembatalan pendaftaran pertubuhan di bawah seksyen 13;

g) Perintah melarangkan orang-orang bukan warganegara dari memegang jawatan dalam suatu pertubuhan atau melarangkan gabungan, hubungan, komunikasi atau urusan-urusan lain dengan mana-mana pertubuhan di luar Persekutuan dan perkara-perkara lain yang dinyatakan dalam seksyen 13A (1);

h) Perintah supaya meminda kaedah-kaaedah atau perlembagaannya di bawah seksyen 13A (2);

i) Keengganan meluluskan seorang juruaudit atau meluluskan seorang juruaudit atau meluluskan seorang juruaudit yang tak dapat diterima oleh pertubuhan di bawah seksyen 14 (4);

j) Pembuatan suatu perintah sementara untuk membubarkan pertubuhan di bawah seksyen 14 (5);

k) Pembatalan pendaftaran suatu pertubuhan berdaftar di bawah seksyen 16 kerana gagal menyelesaikan pertikaian dalam pertubuhan; atau

l) Keengganan memberi kebenaran di bawah seksyen 49 untuk menjadi seorang pemegang jawatan.

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA AKSEM   Lembaga Penapis Filem  new ipsom  APMM Logo 2  esscom