1. Apakan bentuk pencetakan/ penerbitan teks al-Quran yang memerlukan lesen ?

 • Semua bentuk pencetakan/ penerbitan yang mengandungi ayat-ayat al-Quran sekurang-kurangnya 1 juzuk adalah perlu mendapatkan kelulusan Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran (LPPPQ).

2. Apakah prosedur untuk memohon Lesen Mencetak/Menerbit Teks Al-Quran.

 • Perlu mendapatkan dan mengisi borang permohonan (Borang A).
 • Sertakan maklumat-maklumat/ dokumen berkaitan :-
  • Salinan Lesen Mesin Cetak yang sah (Di bawah AMCP 1984)
  • Salinan Surat Pendaftaran
  • Borang A - Borang Permohonan bagi lesen untuk Mencetak/ Menerbitkan Teks Al-Quran yang lengkap dipenuhi.
  • Maklumat tambahan permohonan bagi lesen untuk Mencetak/ Menerbit Teks Al-Quran – Borang A (1)
  • Salinan Surat Pendaftaran Syarikat
  • Senarai Perunding sekurang-kurangnya 2 orang yang pakar dalam bidang :
   • Pengajian Al-Quran dan Qiraat - Hafiz
   • Pengajian Syariah
  • Senarai Nama Pekerja yang dibayar Caruman EPF
  • Salinan butir-butir Pemegang Saham Syarikat (Borang 24 Akta Syarikat 1965)
  • Senarai kelengkapan pejabat (seperti telefon, fax, photostat, mesin dan lain-lain)

3. Saya ingin mencetak al-Quran, syarikat manakah yang memiliki Lesen Mencetak/ Menerbit Teks Al-Quran ?

 • Tuan boleh merujuk kepada senarai syarikat-syarikat yang telah diberi kelulusan Lesen oleh Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran sebagaimana yang disenaraikan dalam web ini.

4. Apakah jenis rasm al-Quran yang diterima pakai di Malaysia ?

 • Lembaga Pengawalan Dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran telah menetapkan bahawa rasm Al-Quran yang diterima pakai di Malaysia adalah Rasm Uthmani Riwayat Hafs An’ Asim.

5. Siapakah pihak berkuasa yang memastikan kesahihan dan meluluskan teks Al-Quran ?

 • Setiap teks Al-Quran akan disemak oleh Lajnah Penyemakan dan Penilaian Teks Al-Quran dan akan dikemukakan untuk kelulusan Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran (LPPPQ), Kementerian Dalam Negeri.

 

Kesalahan-Kesalahan di Bawah Akta Percetakan Teks Al-Quran

1.      Mencetak Tanpa Lesen

 • Seksyen 5(1) - Tidak seorang pun  boleh mencetak,   membantu dalam  Percetakan, menerbit  atau membantu dalam menerbitkan tes Al- Quran tanpa kelulusan/lesen yang dikeluarkan oleh Lembaga.
  Seksyen 5(6) – Hukuman: RM 10,000 atau 3 tahun penjara atau  Kedua-duanya sekali.

2.     Melanggar Syarat Lesen

 • Seksyen 5(7) – Seseorang yang tidak mematuhi  atau melanggar mana-mana syarat  yang dikeluarkan bersama-sama  lesen adalah dikira melakukan kesalahan.
  Hukuman :   RM 5,000 atau 1 tahun penjara  atau kedua-duanya.

3.     Tidak Mengemukakan Pruf Akhir

 • Seksyen 6(1) – Tidak seorang pun boleh  mencetak atau menerbitkan teks Al-Quran melainkan hendaklah mengemukakan dan mendapatkan kelulusan/perakuan bahawa teks Al-Quran tersebut adalah betul/sahih.
 • Seksyen 6(3) – Hukuman : RM 10,000 atau 3 tahun penjara atau Kedua-duanya sekali.

4.     Teks Al-Quran Yang Diimport

 • Seksyen 7(1) – Tidak seorang pun boleh mengimport untuk  menjual atau mengedar teks Al-Quran sebelum mendapatkan kelulusan dari Lembaga.
 • Seksyen 7(2) – Hukuman: RM 10,000 atau 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali.

5.     Teks Al-Quran Hendaklah Mengandungi Maklumat Tertentu

 • Seksyen 8(1) – Setiap Al-Quran yang dicetak di Malaysia atau diimport Ke Malaysia hendaklah  menunjukkan dengan ketara pada helai yang pertama atau terakhir :
  • Nama dan alamat pencetak/penerbit/pengimport.
  • Alamat tempat ia dicetak.
  • Perakuan bahawa teks Al-Quran tersebut betul.
  • Nombor rujukan perakuan yang releven.
 • Seksyen 8(3) – Hukuman : RM 20,000 atau 5 tahun penjara atau kedua-duanya sekali.

6.     Teks Al-Quran Hendaklah Dicetak Sebagaimana Yang Diperakui

 • Seksyen 9(1) – Tidak seorang pun boleh mencetak/menerbitkan teks Al-Quran yang berbeza daripada yang diperakui oleh Lembaga.
 • Seksyen 9(2) – Hukuman: Rm 20,000 atau 5 tahun penjara atau   kedua-duanya.

7.     Satu Salinan Teks Al-Quran Perlu Diserahkan Kepada Lembaga Dan Satu Lagi Disimpan

 • Seksyen 10(1) – Setiap orang yang mencetak sesuatu teks Al-Quran  hendaklah dengan seberapa segera menyerahkan satu salinan teks Al-Quran untuk simpanan Lembaga.
 • Seksyen 10(2) – Hukuman: RM 2,000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya.

8.     Bahan Buangan Daripada Pencetakan Teks Atau Bahan Al-Quran

 • Seksyen 11(1) – Seseorang yang mencetak sesuatu  teks Al-Quran atau bahan Al-Quran hendaklah mengambil semua langkah yang perlu bagi memastikan bahawa apa-apa bahan buangan yang di atasnya tercetak sesuatu ayat Al-Quran dimusnahkan dengan serta merta dengan membakarnya di suatu tempat bertutup yang tidak dapat dimasuki oleh orang awam dan tidak meninggalkan premis, dengan apa-apa cara pun, kecuali semasa ia dipindahkan ke suatu tempat untuk dimusnahkan.
 • Seksyen 11(3) -  Hukuman: RM 5,000 atau 1 tahun penjara atau kedua-duanya.

9.     Pengawalan, Penjualan, Pengedaran Dan Penerbitan Teks Al-Quran

 • Seksyen 13(1) – Tidak seorang pun boleh menjual, menawarkan untuk Jualan, mengedarkan atau menerbitkan, atau ada dalam milikannya, jagaanya atau kawalannya bagi maksud penjualan atau pengedaran sesuatu teks Al-Quran melainkan menunjukkan dengan ketara maklumat perakuan/kelulusan pada helaian pertama atau akhir perakuan yang dinyatakan dalam subseksyen (1) seksyen 8 atau subseksyen (3) seksyen 12.
 • Seksyen 13(2)  - Hukuman: Denda RM 5,000 atau 2 tahun penjara atau Kedua-duanya sekali.

10.   Pencetakan Teks/Bahan Al-Quran Yang Mengandungi Kesilapan

 • Seksyen 14(1) – Tidak seorang pun boleh mencetak atau menerbitkan Sesuatu teks/bahan Al-Quran yang mengandungi apa-apa kesilapan pada ayat-ayat Al-Quran.
 • Seksyen 14(2) – Hukuman: Denda tidak melebihi RM 20,000 atau Penjara tidak melebihi tahun atau kedua-duanya.

Lesen Mencetak/ Menerbit Teks Al-Quran adalah suatu lesen yang dikeluarkan di bawah Seksyen 5 Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986 (Akta 326) bagi mana-mana individu /syarikat yang ingin mencetak/ menerbit teks al-Quran.

Garis Panduan Permohonan Lesen Mencetak/Menerbit Teks Al-Quran

1. Lesen Mencetak/Menerbit Teks Al-Quran

 • Berdasarkan Peruntukan dibawah Seksyen 5(1) Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986 (APTQ), seseorang yang ingin mencetak/ menerbit hendaklah memohon lesen mencetak/menerbit dari  Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran Kementerian Dalam Negeri

2. Prosedur Permohonan

 • Perlu mendapatkan dan mengisi borang permohonan (Borang A).
 • Sertakan maklumat-maklumat/dokumen berkaitan:-
  • Salinan Lesen Mesin Cetak yang sah.
  • Salinan Surat Pendaftaran.
  • Borang A – Borang Permohonan bagi lesen untuk Mencetak/Menerbitkan Teks Al-Quran yang lengkap dipenuhi.
  • Borang maklumat tambahan permohonan bagi Lesen untuk Mencetak / Menerbit  Teks Al-Quran – Borang A(1).
  • Salinan Surat Pendaftaran Syarikat
  • Senarai Perunding sekurang-kurangnya 2 orang kelulusan pakar dalam bidang:
  • Senarai Nama Pekerja Yang Dibayar Caruman EPF
  • Salinan Sijil Keahlian Persatuan Pencetak (jika ada)
  • Salinan butir-butir Pemegang Saham Syarikat (Borang 24 Akta Syarikat 1965)
  • Senarai kelengkapan pejabat (seperti telefon, fax, Photostat, mesin dan lain-lain)

3. Keperluan Memiliki Lesen Untuk Mencetak/Menerbit Teks Al-Quran

 • Ia merupakan satu undang-undang yang dikuatkuasakan dan sekiranya anda beroperasi tanpa lesen yang sah dan didapati bersalah, anda boleh dikenakan denda sepuluh ribu ringgit atau penjara tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

4. Bayaran Yang Dikenakan

 • Seseorang yang telah diberi kelulusan permohonan lesen perlu membuat bayaran sebanyak RM 300.00 setelah sesuatu permohonan diluluskan. 

5. Bilakah Anda Boleh Memilikinya

 • Setelah permohonan diterima oleh Kementerian Dalam Negeri dan diluluskan oleh Lembaga dalam masa tiga bulan atau Mesyuarat Lembaga yang terhampir.

6. Tempoh Sah Laku Lesen Mencetak/Menerbit Teks Al-Quran

 • Tempoh sahlaku lesen tersebut berterusan sehinggalah ia dibatalkan.

 

 1. Permohonan Lesen Mencetak / Menerbit Teks Al-Quran
 2. Permohonan Perakuan Betul Pruf Akhir Teks Al-Quran

More Articles...

 1. Kawalan Teks Al-Quran

ISO

Ikuti Kami

QR KDN Twitter Facebook KDN Video KDN Emel KDN Instagram KDN YouTube KDN
Twitter TPM Facebook TPM Instagram KDN YouTube KDN 

Statistik

31531833

MyGovernment Pemudah Ketua Setiausaha Negara Malaysia Biro Pengaduan Awam MSC  1Malaysia JPA BLESS IDEA HATCH Portal Puspanita KDN
MAMPU HRMIS Suruhan Pilihan Raya Malaysia Talent Corporation Malaysia Pusat Rujukan Persuratan Melayu  MyGov Mobile United Against Crime Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Perakuan Akruan