header plain mobile2

Permohonan Pertukaran

PERMOHONAN PERTUKARAN BUTIRAN MAKLUMAT 
 
1. PERTUKARAN CORAK/ KANDUNGAN, SAIZ, TAJUK, BAHASA
 1. Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
 2. 1 Salinan Sijil Permit asal
 3. 1 Contoh Penerbitan (Mock-up) 
 
2. PERTUKARAN PEMOHON 
 
A. SYARIKAT SDN.BHD/ BHD
 1. Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
 2. 1 Salinan Borang 13 atau 9 atau 20 yang disahkan
 3. 1 Salinan Borang 24 yang disahkan
 4. 1 Salinan Borang 49 yang disahkan 
 5. 1 Salinan M & A yang disahkan (Pastikan salah satu  objektif  syarikat adalah bidang Penerbitan)
B. SYARIKAT PERKONGSIAN/ TUNGGAL
 

    i. Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi                                                                                                                                ii. 1 Salinan Borang D/ E ( SSM ) masih berkuatkuasa yang disahkan ( Pastikan jenis perniagaan adalah bidang penerbitan )                               iii. 1 Salinan Borang A/B (Sabah/Sarawak) masih berkuatkuasa yang disahkan ( Pastikan jenis perniagaan adalah bidang penerbitan )                 iv. 1 Salinan Maklumat Pemilik Masa Kini yang disahkan                                                                                                                                        v. 1 Salinan Maklumat Perniagaan yang disahkan

C. PERTUBUHAN/INSTITUSI

 1. Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
 2. 1 Salinan Pendaftaran Pertubuhan yang disahkan ( Pastikan salah satu objektif pertubuhan/institusi adalah bidang Penerbitan) 
 3. 1 Salinan Perlembagaan yang disahkan
 4. 1 Salinan Senarai Ahli Jawatankuasa terkini yang disahkan
D. PENERBITAN SINGAPURA
 1.    Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
 2. 1 Salinan MICA yang masih berkuatkuasa
 
3 . PERTUKARAN KEKERAPAN
 1. Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
 2. 1 Salinan Sijil Permit asal
 
4. PERTUKARAN KETUA PENGARANG 
 1. Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
 2. 1 Salinan Pasport dan Pas Kerja (bagi warganegara asing sahaja)
 
5. PERTUKARAN PENCETAK 
 1. Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
 2. 1 Salinan Lesen Mesin Cetak KDN 
 
6.  PERTUKARAN NAMA SYARIKAT 
 
 1. Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
 2. 1 Salinan Borang 13 atau 9 atau 20 yang disahkan
 3. 1 Salinan Borang 24 yang disahkan
 4. 1 Salinan Borang 49 yang disahkan 
 5. 1 Salinan M & A yang disahkan (Pastikan salah satu  objektif  syarikat adalah bidang Penerbitan)
 
7.  PERTUKARAN PENERBIT (SETIAP PERTUKARAN PENERBIT AKAN DIPROSES SEBAGAI PERMOHONAN BARU)
 
 
 
A. SYARIKAT SDN.BHD/BHD
 
i.Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
ii.Surat setuju terima antara penerbit lama dan penerbit baru
iii.Surat Penamatan Permit Penerbitan daripada penerbit lama
iv.1 Salinan Borang 13 atau 9 atau 20 yang disahkan
v.1 Salinan Borang 24 yang disahkan
vi.1 Salinan Borang 49 yang disahkan 
vii.1 Salinan M & A yang disahkan (Pastikan salah satu  objektif  syarikat adalah bidang Penerbitan)
viii.1  Contoh Penerbitan (Mock-up) ((Rujuk Panduan Mock up di muka surat 10) 
ix.1 Salinan Lesen Mesin Cetak KDN
 
 
B.  SYARIKAT PERKONGSIAN/TUNGGAL
 
i.Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
ii.Surat setuju terima antara penerbit lama dan penerbit baru
iii.Surat Penamatan Permit Penerbitan daripada penerbit lama
iv.1 Salinan Borang D/E (SSM) masih berkuatkuasa yang disahkan (Pastikan  Jenis Perniagaan adalah bidang Penerbitan)
v.1 Salinan Borang A/B (Sabah/Sarawak) masih berkuatkuasa yang disahkan (Pastikan Jenis Perniagaan adalah bidang Penerbitan)
vi.1 Salinan Maklumat Pemilik Masa Kini yang disahkan
vii.1 Salinan Maklumat Perniagaan yang disahkan
viii.1 Contoh Penerbitan (Mock-up) (Rujuk Panduan Mock up di muka surat 10)
ix. 1 Salinan Lesen Mesin Cetak KDN
 
 
 
 
C. PERTUBUHAN/INSTITUSI
 
i.Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
ii.Surat setuju terima antara penerbit lama dan penerbit baru
iii.Surat Penamatan Permit Penerbitan daripada penerbit lama
iv.1 Salinan Pendaftaran Pertubuhan yang disahkan ( Pastikan salah satu objektif pertubuhan/institusi   adalah bidang Penerbitan) 
v.1 Salinan Perlembagaan yang disahkan
vi.1 Salinan Senarai Ahli Jawatankuasa terkini yang disahkan
vii.1 Contoh Penerbitan (Mock-up) (Rujuk Panduan Mock up di muka surat 10)
viii.1 Salinan Lesen Mesin Cetak KDN
 
 
D. PENERBITAN SINGAPURA
 
i.   Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
ii. Surat setuju terima antara penerbit lama dan penerbit baru
iii. Surat Penamatan Permit Penerbitan daripada penerbit lama
iv.  1 Salinan MICA yang masih berkuatkuasa
v.    Dokumen syarikat (wakil) seperti berikut:
         
 
a) WAKIL SYARIKAT SDN.BHD/BHD
 
1 Salinan Borang 13 atau 9 atau 20 yang disahkan
1 Salinan Borang 24 yang disahkan
1 Salinan Borang 49 yang disahkan 
1 Salinan M & A yang disahkan (Pastikan salah satu  objektif  syarikat adalah bidang Penerbitan)
 
 
b) WAKIL SYARIKAT PERKONGSIAN/TUNGGAL
 
1 Salinan Borang D/E (SSM) masih berkuatkuasa yang disahkan (Pastikan Jenis Perniagaan adalah bidang  Penerbitan)
1 Salinan Borang A/B (Sabah/Sarawak) masih berkuatkuasa yang disahkan (Pastikan Jenis Perniagaan  adalah bidang Penerbitan)
1 Salinan Maklumat Pemilik Masa Kini yang disahkan
1 Salinan Maklumat Perniagaan yang disahkan
 
 iv.     1 Contoh Penerbitan (Mock-up) (Rujuk Panduan Mock up di muka surat 10)
 
 
8.  PERTUKARAN WAKIL SYARIKAT (BAGI PENERBITAN SINGAPURA SAHAJA)  (SETIAP PERTUKARAN WAKIL SYARIKAT AKAN DIPROSES SEBAGAI PERMOHONAN BARU)
 
 
i.   Borang Permohonan Permit Penerbitan yang Lengkap diisi
ii.   Surat Pengesahan Pertukaran wakil dari Penerbit 
iii.  1 Salinan MICA yang masih berkuatkuasa
iv.   Dokumen syarikat (wakil) seperti berikut:
 
 
                                 a) WAKIL SYARIKAT SDN.BHD/BHD
 
1 Salinan Borang 13 atau 9 atau 20 yang disahkan
1 Salinan Borang 24 yang disahkan
1 Salinan Borang 49 yang disahkan 
1 Salinan M & A yang disahkan (Pastikan salah satu  objektif  syarikat adalah Penerbitan)
 
 
b) WAKIL SYARIKAT PERKONGSIAN/TUNGGAL
 
1 Salinan Borang D/E (SSM) masih berkuatkuasa yang disahkan (Pastikan  Jenis Perniagaan adalah Penerbitan)
1 Salinan Borang A/B (Sabah/Sarawak) masih berkuatkuasa yang disahkan (Pastikan  Jenis Perniagaan  adalah Penerbitan)
 1 Salinan Maklumat Pemilik Masa Kini yang disahkan
1 Salinan Maklumat Perniagaan yang disahkan
 
v.     1 Contoh Penerbitan (Mock-up) (Rujuk Panduan Mock up di muka surat 10)
 
 
PENTING:   1)  Semua salinan dokumen Syarikat Tunggal/Perkongsian/Sdn Bhd/Berhad yang dikemukakan hendaklah  disahkan benar oleh Pesuruhjaya Sumpah / Setiausaha Syarikat / Pengawai Pengurusan & Profesional Kumpulan A manakala salinan dokumen Pertubuhan/Institusi hendaklah disahkan benar oleh Pengerusi/Presiden/Setiausaha.