header plain mobile2

Permohonan Baru

1. Satu salinan borang permohonan yang lengkap
2. Salinan Dokumen Syarikat (yang mana berkenaan) *
3. Contoh Penerbitan (Mock-up)
4. Salinan Permit Penerbitan Singapura yang dikeluarkan oleh MICA yang masih berkuat kuasa. #
5. Satu salinan pasport Pemohon dan Ketua Pengarang (Tajuk dan pemohon hendaklah sama seperti dalam permit MICA). #

Catatan :
# : Bagi Penerbitan Singapura sahaja.
* : Dokumen hendaklah disahkan oleh Setiausaha Syarikat atau Pendaftar Syarikat