header plain mobile2

Rayuan Permohonan Pas Lawatan Ikhtisas

Pas Lawatan Ikhtisas dikeluarkan kepada warganegara asing yang berhasrat untuk memasuki negara ini dengan tujuan untuk bertugas dengan mana-mana agensi. Tempoh sah pas ini adalah pelbagai tetapi tidak melebihi 12 bulan pada bila-bila masa.

Pas Lawatan Ikhtisas ini akan dipertimbangkan bagi kategori-kategori yang berikut:

  • Artis
  • Mubaligh (Islam)
  • Mubaligh (Agama Lain)
  • Pakar / Sukarelawan

Pemohon perlu berada di luar Malaysia semasa tempoh permohonan. Kemasukan pemohonan hanya sah bila pas telah dikeluarkan. Sekiranya permohonan telah ditolak oleh Jabatan Imigresen Malaysia sebanyak 2 kali, pemohon boleh membuat permohonan rayuan di :

Bahagian Hal Ehwal Imigresen,
Kementerian Dalam Negeri
Aras 5, Blok D2, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62546 Putrajaya

Bahagian Hal Ehwal Imigresen akan memproses dan mengemukakan keputusan berhubung permohonan rayuan Pas Lawatan Ikhtisas dalam tempoh 14 hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima