header plain mobile2

Permohonan Pembantu Rumah Asing Lelaki

Pembantu Rumah Asing merujuk kepada pekerja wanita yang diberi Pas Lawatan (Kerja Sementara) untuk bekerja dalam sektor domestic helper.

Majikan mestilah mempunyai anak atau ibu bapa yang sakit yang memerlukan penjagaan rapi.

Permohonan Pembantu Rumah Asing Lelaki boleh dibuat di Bahagian Hal Ehwal Imigresen bagi mendapatkan pertimbangan dan kelulusan Kementerian Dalam Negeri.