header plain mobile2

Hal Ehwal Imigresen

Bahagian Hal Ehwal Imigresen berperanan memastikan dasar dan peraturan kemasukan orang asing ke negara ini bersesuaian dengan kepentingan negara di samping memastikan warganegara yang layak tidak dinafikan sebarang kemudahan imigresen.

Bahagian ini juga bertindak menggubal dasar Imigresen dan Pasport, menggubal dasar Permit Masuk dan juga perkara yang berkaitan dengan sempadan atau lintas batas antara dua negara.

Perkhidmatan yang diberi meliputi:-

  • Rayuan Permohonan Permit Masuk
  • Rayuan Permohonan Pas Lawatan Ikhtisas
  • Rayuan Permohonan Jawatan Pegawai Dagang Selepas Di Tolak Kali Kedua oleh Jabatan Imigresen Malaysia
  • Permohonan Media Asing
  • Permohonan Kelulusan KDN Bagi Pengambilan Pelajar Antarabangsa
  • Permohonan Pembantu Rumah Asing Lelaki
  • Permohonan Pembantu Rumah Asing Perempuan Yang Bukan Dari Negara Sumber