header plain mobile2

Penapisan Filem

Memproses Permohonan Penapisan Filem

Tujuan

Bagi semua filem samaada filem tempatan atau luar negara hendaklah mendapat kelulusan daripada LPF terlebih dahulu sebelum diedar atau ditayangkan kepada umum. Setiap filem yang ditontontapis oleh LPF dan didapati sesuai ditayangkan akan dikeluarkan Perakuan Penapisan (Perakuan A) dalam tempoh 3 minggu.

Syarat Am

 

* Borang Permohonan Penapisan Filem
* Permit Filem
* Filem asal (master) yang akan ditontontapis

Fi

Fi penapisan dikenakan mengikut Peraturan-Peraturan (Penapisan) (Fee) Filem 1984. Jumlah fi yang dikenakan tertakluk kepada tempoh tayangan atau panjang sesuatu filem.

Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi 03-88863000.