header plain mobile2

Kawalan Filem

Bahagian Kawalan Filem memberi perkhidmatan berkenaan:

* Memproses Permohonan Pendaftaran Syarikat untuk berurusan dengan Bahagian Kawalan Filem
* Memproses dan Mengeluarkan Permit Filem atau Bahan Publisiti Filem
* Memproses Permohonan Penapisan Filem
* Memproses Permohonan Penapisan Bahan Publisiti Filem
* Memproses Permohonan dan Mengeluarkan Perakuan Tapisan Filem (Perakuan 'A' dan Perakuan 'B')
* Memproses Permohonan Rayuan Filem/Bahan Publisiti filem