header plain mobile2

Kesalahan

Kesalahan-Kesalahan di Bawah Akta Percetakan Teks Al-Quran

1.      Mencetak Tanpa Lesen

 • Seksyen 5(1) - Tidak seorang pun┬á boleh mencetak,┬á┬á membantu dalam┬á Percetakan, menerbit┬á atau membantu dalam menerbitkan tes Al- Quran tanpa kelulusan/lesen yang dikeluarkan oleh Lembaga.
  Seksyen 5(6) ÔÇô Hukuman: RM 10,000 atau 3 tahun penjara atau┬á Kedua-duanya sekali.

2.     Melanggar Syarat Lesen

 • Seksyen 5(7) ÔÇô Seseorang yang tidak mematuhi┬á atau melanggar mana-mana syarat┬á yang dikeluarkan bersama-sama┬á lesen adalah dikira melakukan kesalahan.
  Hukuman :   RM 5,000 atau 1 tahun penjara  atau kedua-duanya.

3.     Tidak Mengemukakan Pruf Akhir

 • Seksyen 6(1) ÔÇô Tidak seorang pun boleh┬á mencetak atau menerbitkan teks Al-Quran melainkan hendaklah mengemukakan dan mendapatkan kelulusan/perakuan bahawa teks Al-Quran tersebut adalah betul/sahih.
 • Seksyen 6(3) ÔÇô Hukuman : RM 10,000 atau 3 tahun penjara atau Kedua-duanya sekali.

4.     Teks Al-Quran Yang Diimport

 • Seksyen 7(1) ÔÇô Tidak seorang pun boleh mengimport untuk┬á menjual atau mengedar teks Al-Quran sebelum mendapatkan kelulusan dari Lembaga.
 • Seksyen 7(2) ÔÇô Hukuman: RM 10,000 atau 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali.

5.     Teks Al-Quran Hendaklah Mengandungi Maklumat Tertentu

 • Seksyen 8(1) ÔÇô Setiap Al-Quran yang dicetak di Malaysia atau diimport Ke Malaysia hendaklah┬á menunjukkan dengan ketara pada helai yang pertama atau terakhir :
  • Nama dan alamat pencetak/penerbit/pengimport.
  • Alamat tempat ia dicetak.
  • Perakuan bahawa teks Al-Quran tersebut betul.
  • Nombor rujukan perakuan yang releven.
 • Seksyen 8(3) ÔÇô Hukuman : RM 20,000 atau 5 tahun penjara atau kedua-duanya sekali.

6.     Teks Al-Quran Hendaklah Dicetak Sebagaimana Yang Diperakui

 • Seksyen 9(1) ÔÇô Tidak seorang pun boleh mencetak/menerbitkan teks Al-Quran yang berbeza daripada yang diperakui oleh Lembaga.
 • Seksyen 9(2) ÔÇô Hukuman: Rm 20,000 atau 5 tahun penjara atau┬á┬á kedua-duanya.

7.     Satu Salinan Teks Al-Quran Perlu Diserahkan Kepada Lembaga Dan Satu Lagi Disimpan

 • Seksyen 10(1) ÔÇô Setiap orang yang mencetak sesuatu teks Al-Quran┬á hendaklah dengan seberapa segera menyerahkan satu salinan teks Al-Quran untuk simpanan Lembaga.
 • Seksyen 10(2) ÔÇô Hukuman: RM 2,000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya.

8.     Bahan Buangan Daripada Pencetakan Teks Atau Bahan Al-Quran

 • Seksyen 11(1) ÔÇô Seseorang yang mencetak sesuatu┬á teks Al-Quran atau bahan Al-Quran hendaklah mengambil semua langkah yang perlu bagi memastikan bahawa apa-apa bahan buangan yang di atasnya tercetak sesuatu ayat Al-Quran dimusnahkan dengan serta merta dengan membakarnya di suatu tempat bertutup yang tidak dapat dimasuki oleh orang awam dan tidak meninggalkan premis, dengan apa-apa cara pun, kecuali semasa ia dipindahkan ke suatu tempat untuk dimusnahkan.
 • Seksyen 11(3) -┬á Hukuman: RM 5,000 atau 1 tahun penjara atau kedua-duanya.

9.     Pengawalan, Penjualan, Pengedaran Dan Penerbitan Teks Al-Quran

 • Seksyen 13(1) ÔÇô Tidak seorang pun boleh menjual, menawarkan untuk Jualan, mengedarkan atau menerbitkan, atau ada dalam milikannya, jagaanya atau kawalannya bagi maksud penjualan atau pengedaran sesuatu teks Al-Quran melainkan menunjukkan dengan ketara maklumat perakuan/kelulusan pada helaian pertama atau akhir perakuan yang dinyatakan dalam subseksyen (1) seksyen 8 atau subseksyen (3) seksyen 12.
 • Seksyen 13(2)┬á - Hukuman: Denda RM 5,000 atau 2 tahun penjara atau Kedua-duanya sekali.

10.   Pencetakan Teks/Bahan Al-Quran Yang Mengandungi Kesilapan

 • Seksyen 14(1) ÔÇô Tidak seorang pun boleh mencetak atau menerbitkan Sesuatu teks/bahan Al-Quran yang mengandungi apa-apa kesilapan pada ayat-ayat Al-Quran.
 • Seksyen 14(2) ÔÇô Hukuman: Denda tidak melebihi RM 20,000 atau Penjara tidak melebihi tahun atau kedua-duanya.