header plain mobile2

Tugas Syarikat

Tugas dan Tanggungjawab Syarikat Kawalan Keselamatan

  1. Memperbaharui lesen agensi persendirian setiap tahun.
  2. Membuat tapisan keselamatan kepada pengawal keselamatan dan kakitangan syarikat kawalan keselamatan.
  3. Mematuhi pekeliling-pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.