header plain mobile2

Permohonan Penambahan Cawangan

Prosedur Permohonan

  1. Syarikat membuat permohonan secara online di https://esims.moha.gov.my/eSIMS/
  2. Syarikat dikehendaki untuk mengemukakan kertas perancangan syarikat dengan mengemukakan dokumen tambahan seperti berikut :
  • Terma-terma perlantikan terhadap pengurus cawangan dilantik (dari segi pembayaran gaji, pengambilan pekerja, pembayaran gaji dan lain-lain)
  • Biodata pengurus cawangan
  • Pembayaran dari pelanggan kepada cawangan
  • Salinan sijil tapisan keselamatan pengurus cawangan
  • Salinan No. Kad Pengenalan pengurus cawangan