Bahagian Perolehan (PL), Kementerian Dalam Negeri  telah ditubuhkan pada 18 Mac 2008 berikutan daripada percantuman semula Kementerian Keselamatan Dalam Negeri dengan Kementerian Hal Ehwal Dalam. Bahagian ini bertanggung jawab menguruskan perolehan bekalan dan perkhidmatan Agensi/Jabatan di bawah Kementerian secara cekap, berhemah, telus dan mematuhi tatacara kewangan dan prosedur perolehan semasa yang berkuatkuasa.

Bagi memperkemaskan Bahagian Perolehan, ia telah distrukturkan kepada empat unit iaitu;

  • Unit Dasar dan Pentadbiran
  • Unit Perolehan Teknikal
  • Unit Perolehan ICT
  • Unit Perolehan Am

Misi dan Visi
Menguruskan perolehan secara cekap, kos efektif dan berhemah

Objektif
Merancang dan mengurus perolehan bekalan dan perkhidmatan secara cekap dan berkesan mengikut tatacara perolehan dan kewangan semasa selaras dengan dasar serta prinsip perolehan Kerajaan.

 

 

ISO

Ikuti Kami

QR KDN Twitter Facebook KDN Video KDN Emel KDN Instagram KDN YouTube KDN
Twitter TPM Facebook TPM Instagram KDN YouTube KDN 

Statistik

31735216

MyGovernment Pemudah Ketua Setiausaha Negara Malaysia Biro Pengaduan Awam MSC  1Malaysia JPA BLESS IDEA HATCH Portal Puspanita KDN
MAMPU HRMIS Suruhan Pilihan Raya Malaysia Talent Corporation Malaysia Pusat Rujukan Persuratan Melayu  MyGov Mobile United Against Crime Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Perakuan Akruan