EKSA

 

 

KDN KE ARAH PENGIKTIRAFAN EKSA

 

TERIMA KASIH KEPADA PASUKAN PANEL PENILAI PENGAUDITAN EKSA MAMPU YANG TELAH MENJALANKAN AUDIT

PADA 7-9 NOVEMBER 2016 DI IBU PEJABAT KDN, KOMPLEKS D, PUTRAJAYA

 

 

TQ

 

 

GAMBAR PENGURUSAN TERTINGGI KDN BERSAMA PASUKAN PANEL PENILAI AUDIT EKSA MAMPU

 

audit ksu

 

SEKITAR AUDIT EKSA OLEH MAMPU (8 NOV 2016) 

 

 

8 1 8 2
8 3 8 4

 

 

SEKITAR AUDIT EKSA OLEH MAMPU (7 NOV 2016) 

 

 

 

PELAKSANAAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KDN 

 

KEPUTUSAN AUDIT EKSA KDN:

Audit EKSA Stage 2

 

RUJUKAN: