header plain mobile2

Misi, Visi, Teras

Visi
Peneraju Keselamatan Dalam Negeri

 

Misi
Mentadbir Urus Keselamatan Dalam Negeri Untuk Menjamin Keamanan Dan Kesejahteraan Rakyat

 

Teras
INTEGRITI
KUALITI
INOVASI
PROFESIONALISME
ESPRIT de CORPS