Menyediakan laporan bulanan kemajuan pelaksanaan NKRA Mengurangkan Jenayah yang lengkap diterima dalam tempoh 5 hari bekerja.

Setiausaha Bahagian

Kementerian Dalam Negeri

Bahagian Bidang Keberhasilan Utama Negara

Aras 7, Blok D2, Kompleks D

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62546 Putrajaya

 

Telefon          : 03-8886 3036

Faks              : 03-8888 3723

Program Transformasi Kerajaan (GTP) telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri, Y.A.B Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak pada 28 Januari 2010 dan Enam (6) Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) yang menjadi tonggak GTP, iaitu Mengurangkan Jenayah, Membanteras Rasuah, Mempertingkatkan Pencapaian Pelajar, Meningkatkan Taraf Hidup Isi Rumah Berpendapatan Rendah, Mempertingkatkan Infrastruktur Asas Luar Bandar dan Mempertingkatkan Pengangkutan Awam Bandar diberikan penekanan bagi mempastikan Gagasan “1 Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan” direalisasikan. Pada tahun 2011, Kerajaan memperkenalkan NKRA yang ketujuh bagi menangani isu yang sentiasa menghuni hati rakyat, iaitu Menangani Kos Sara Hidup.

NKRA Mengurangkan Jenayah diterajui oleh Kementerian Dalam Negeri meliputi keseluruhan proses memerangi jenayah, daripada peringkat Pencegahan Jenayah, Pengesanan Jenayah dan Tangkapan, Perbicaraan Pelaku Jenayah serta Penjara dan Pemulihan selain daripada inisiatif untuk menambah baik persepsi masyarakat serta meningkatkan penyampaian perkhidmatan pasukan PDRM. Bahagian NKRA ditubuhkan pada akhir tahun 2009, bertujuan merancang, menyedia, menyelaras dan memantau kemajuan 35 inisiatif yang dihasilkan oleh Makmal NKRA Mengurangkan Jenayah di bawah GTP 2 (2013-2015).

1. Menyelaras inisiatif-inisiatif NKRA Mengurangkan Jenayah di bawah Program Tranformasi Kerajaan (GTP).

2. Memantau inisiatif-inisiatif NKRA Mengurangkan Jenayah di bawah Program Tranformasi Kerajaan (GTP).

3. Melapor inisiatif-inisiatif NKRA Mengurangkan Jenayah di bawah Program Tranformasi Kerajaan (GTP).

ISO

Ikuti Kami

QR KDN Twitter Facebook KDN Video KDN Emel KDN Instagram KDN YouTube KDN
Twitter TPM Facebook TPM Instagram KDN YouTube KDN 

Statistik

31552924

MyGovernment Pemudah Ketua Setiausaha Negara Malaysia Biro Pengaduan Awam MSC  1Malaysia JPA BLESS IDEA HATCH Portal Puspanita KDN
MAMPU HRMIS Suruhan Pilihan Raya Malaysia Talent Corporation Malaysia Pusat Rujukan Persuratan Melayu  MyGov Mobile United Against Crime Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Perakuan Akruan