button awam button warga1 button agensi1

header plain mobile2

Piagam Pelanggan

Menyediakan laporan bulanan kemajuan pelaksanaan NKRA Mengurangkan Jenayah yang lengkap diterima dalam tempoh 5 hari bekerja.

Hubungi Kami

Alamat :

Setiausaha Bahagian
Kementerian Dalam Negeri
Bahagian Bidang Keberhasilan Utama Negara
Aras 7, Blok D2, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62546 Putrajaya

Tel : 03-8886 3036
Faks : 03-8888 3723

Objektif

1. Menyelaras inisiatif-inisiatif NKRA Mengurangkan Jenayah di bawah Program Tranformasi Kerajaan (GTP).

2. Memantau inisiatif-inisiatif NKRA Mengurangkan Jenayah di bawah Program Tranformasi Kerajaan (GTP).

3. Melapor inisiatif-inisiatif NKRA Mengurangkan Jenayah di bawah Program Tranformasi Kerajaan (GTP).

Pengenalan

Program Transformasi Kerajaan (GTP) telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri, Y.A.B Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak pada 28 Januari 2010 dan Enam (6) Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) yang menjadi tonggak GTP, iaitu Mengurangkan Jenayah, Membanteras Rasuah, Mempertingkatkan Pencapaian Pelajar, Meningkatkan Taraf Hidup Isi Rumah Berpendapatan Rendah, Mempertingkatkan Infrastruktur Asas Luar Bandar dan Mempertingkatkan Pengangkutan Awam Bandar diberikan penekanan bagi mempastikan Gagasan 1 Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan direalisasikan. Pada tahun 2011, Kerajaan memperkenalkan NKRA yang ketujuh bagi menangani isu yang sentiasa menghuni hati rakyat, iaitu Menangani Kos Sara Hidup.

NKRA Mengurangkan Jenayah diterajui oleh Kementerian Dalam Negeri meliputi keseluruhan proses memerangi jenayah, daripada peringkat Pencegahan Jenayah, Pengesanan Jenayah dan Tangkapan, Perbicaraan Pelaku Jenayah serta Penjara dan Pemulihan selain daripada inisiatif untuk menambah baik persepsi masyarakat serta meningkatkan penyampaian perkhidmatan pasukan PDRM. Bahagian NKRA ditubuhkan pada akhir tahun 2009, bertujuan merancang, menyedia, menyelaras dan memantau kemajuan insiatif- inisiatif NKRA Mengurangkan Jenayah.