Carian untuk:
Cari Hanya:
Jumlah: 24 keputusan dijumpai

PELANCARAN DASAR KESELAMATAN DALAM NEGERI

... oleh panel penulisan. Secara keseluruhannya melalui Town Hall Meeting KDN berupaya mendapatkan maklumbalas, pendapat dan pengalaman pemimpin-pemimpin civil society di seluruh Malaysia ke arah pembentukkan ...

Program Townhall Garis Panduan Asas Klasifikasi Filem 2015

... Kujat, Timbalan Menteri Dalam Negeri II. Program ini bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas dan pandangan daripada pihak industri perfileman (pengarah dan penerbit filem), persatuan, NGO dan agensi Kerajaan ...

I-SPAAA

Makluman : Adalah dimaklumkan tempoh menjawab bagi maklumbalas dan aduan awam adalah 14 hari bekerja.  ...

Maklumat Bahagian

...  2. Unit Sivil; Membantu Bahagian Guaman, Jabatan Peguam Negara mengendalikan kes-kes sivil yang melibatkan Kementerian; Menyediakan laporan dan maklumbalas bagi sesuatu kes untuk tujuan bicara; Menyediakan ...

SEMINAR SEKAM 2014

... antara jabatan dan agensi penguatkuasaan, serta akademik; dan mendapatkan maklumbalas daripada peserta khususnya pegawai penguatkuasa mengenai pelaksanaan Akta Pencegahan Jenayah (Pindaan dan Pemerluasan) ...

UCAPAN MENTERI DALAM NEGERI DI FORUM PENCEGAHAN JENAYAH

... B Perdana Menteri pada 19 Disember 2012. Alhamdulillah, berdasarkan maklumbalas yang diterima daripada pihak persatuan penduduk dan orang ramai, mereka menyambut baik program ini dan berharap pihak keraja ...

Maklumat Perkhidmatan

Menyediakan maklumbalas terhadap cadangan-cadangan yang diutarakan oleh pengurusan tertinggi Kementerian, jabatan, agensi atau orang awam yang berkaitan dengan dasar Jabatan Penjara Malaysia, Agensi ...

Piagam Pelanggan

... atasan KDN. Menyediakan maklumbalas isu berkaitan Jabatan Penjara Malaysia, Agensi Antidadah Kebangsaan dan Jabatan Sukarelawan Malaysia dalam masa tujuh (7) hari bekerja dari tarikh menerima Minit ...

Pengenalan

... aktiviti yang dijalankan. 2.Memastikan cadangan, teguran dan aduan berkaitan kepenjaraan, antidadah dan kesukarelawan diberikan maklumbalas yang sewajarnya dan cadangan balas penambahbaikan dilakukan ...

Piagam Pelanggan

... sistem aplikasi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja jika tidak melibatkan perubahan struktur aplikasi dan perisian Memberi maklumbalas awal dalam tempoh satu (1) jam bagi aduan kerosakan peralatan ICT ...

Piagam Pelanggan

... mengenai sesuatu program/aktiviti KDN dalam masa satu (1) hari bekerja. Memastikan aduan awam menepati tempoh-tempoh berikut: Akuan penerimaan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. Maklumbalas untuk ...

Pengenalan

...  Memastikan maklumbalas/ aduan berhubung isu-isu yang melibatkan Kementerian serta Jabatan/ Agensi di bawahnya ditangani secara berkesan. Mengurus dan melaksanakan promosi dan publisiti Kementerian. ...

Piagam Pelanggan

... tempoh 7 hari     bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima 5. Memberi maklumbalas kepada semua aduan dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh aduan diterima 6. Menyediakan Penyata Kewangan Kementerian ...
  • 1
  • 2