Carian untuk:
Cari Hanya:
Jumlah: 29 keputusan dijumpai

PIAGAM PELANGGAN

1) Menyelaras maklumbalas kerjasama Antarabangsa dalam bidang keselamatan dan keamanan dalam negeri dalam tempoh lima (5) hari bekerja 2) Melaksanakan mesyuarat kumpulan bersama (JWG) dalam tempoh empat ...

Program Turun Padang KSU di Hulu Terengganu

... mendapatkan maklumbalas dasar-dasar yang dilaksankan dan menjelaskan mengenai perkhidmatan Kerajaan khususnya yang ditawarkan oleh KDN kepada masyarakat setempat.   Pada program ini YBhg Dato’ Seri ...

PELANCARAN BUKU PREVENTION OF CRIME ACT (POCA)

... yang digubal pada era 50-an.   Justeru, intipati buku ini berfokus kepada penjelasan tentang rasionalnya POCA atau Akta Pencegahan Jenayah diwujudkan semula. Proses engagement untuk  mendapatkan maklumbalas ...

Agensi

...  Maklumbalas Portal http://www.ros.gov.my/index.php/en/maklumbalas 12 iSPAAA http://kdn.bpa.jpm.my/eApps/login/LoginAccount/login.do 13 HRMIS http://www.eghrmis.gov.my/ 14 ...

PELANCARAN DASAR KESELAMATAN DALAM NEGERI

... oleh panel penulisan. Secara keseluruhannya melalui Town Hall Meeting KDN berupaya mendapatkan maklumbalas, pendapat dan pengalaman pemimpin-pemimpin civil society di seluruh Malaysia ke arah pembentukkan ...

Program Townhall Garis Panduan Asas Klasifikasi Filem 2015

... Kujat, Timbalan Menteri Dalam Negeri II. Program ini bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas dan pandangan daripada pihak industri perfileman (pengarah dan penerbit filem), persatuan, NGO dan agensi Kerajaan ...

I-SPAAA

Makluman : Adalah dimaklumkan tempoh menjawab bagi maklumbalas dan aduan awam adalah 14 hari bekerja.  ...

Maklumat Bahagian

...  2. Unit Sivil; Membantu Bahagian Guaman, Jabatan Peguam Negara mengendalikan kes-kes sivil yang melibatkan Kementerian; Menyediakan laporan dan maklumbalas bagi sesuatu kes untuk tujuan bicara; Menyediakan ...

SEMINAR SEKAM 2014

... antara jabatan dan agensi penguatkuasaan, serta akademik; dan mendapatkan maklumbalas daripada peserta khususnya pegawai penguatkuasa mengenai pelaksanaan Akta Pencegahan Jenayah (Pindaan dan Pemerluasan) ...

UCAPAN MENTERI DALAM NEGERI DI FORUM PENCEGAHAN JENAYAH

... B Perdana Menteri pada 19 Disember 2012. Alhamdulillah, berdasarkan maklumbalas yang diterima daripada pihak persatuan penduduk dan orang ramai, mereka menyambut baik program ini dan berharap pihak keraja ...

Maklumat Perkhidmatan

Menyediakan maklumbalas terhadap cadangan-cadangan yang diutarakan oleh pengurusan tertinggi Kementerian, jabatan, agensi atau orang awam yang berkaitan dengan dasar Jabatan Penjara Malaysia, Agensi ...

Piagam Pelanggan

... atasan KDN. Menyediakan maklumbalas isu berkaitan Jabatan Penjara Malaysia, Agensi Antidadah Kebangsaan dan Jabatan Sukarelawan Malaysia dalam masa tujuh (7) hari bekerja dari tarikh menerima Minit ...
  • 1
  • 2