Syarat Am:
Borang Permohonan Permit Filem / Bahan Publisiti Filem. Borang boleh dimuat turun dari laman web ini dan di hantar ke alamat berikut:
i.    Bahagian Kawalan Penapisan Filem dan Penguatkuasaan
      Aras 2, Blok D2, Kompleks D,
      Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62546 Putrajaya; atau

ii.   Bahagian Kawalan Penapisan Filem dan Penguatkuasaan
      Kementerian Dalam Negeri Sabah
      Aras 3, Blok A, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,
      Jalan UMS-Sulaman, Likas
      88400 Kota Kinabalu, Sabah; atau

iii.  Bahagian Kawalan Penapisan Filem dan Penguatkuasaan
       Kementerian Dalam Negeri Sarawak
       Tingkat 2, Wisma AM Finance
       Jalan Haji Taha
       93400 Kuching, Sarawak.

Resit asal dan salinan bayaran FINAS boleh dibuat di Pejabat FINAS.

Permohonan permit yang lengkap akan diproses dan dikeluarkan Permit Filem serta merta.

•Penapisan Filem/ Pita

Memproses Permohonan Penapisan Filem.
Tujuan:
Semua filem sama ada filem tempatan atau luar Negara hendakalah mendapat kelulusan daripada LPF terlebih dahulu sebelum diedar atau ditayangkan     kepada umum. Setiap filem yang telah ditonton tapis oleh LPF dan didapati sesuai ditayangkan akan dikeluarkan Perakuan Penapisan (Perakuan ‘A’ )     dslsm tempoh     satu (1) hari bekerja.

Syarat Am:
•    Borang Permohonan Penapisan Filem /Pita
•    Permit Filem
•    Filem asal (master) yang akan ditonton tapis (Filem 35mm/ Pita)

Fi:
Fi penapisan dikenakan mengikut Peraturan-Peraturan (Penapis) (Fee) Filem 1984. Jumlah fi yang dikenakan tertakluk kepada tempoh tayangan pita atau panjang sesuatu pita (35mm/3D/2D/Hard Disk)
•    Penapisan Bahan Publisiti Filem / Pita
Memproses Permohonan Penapisan Bahan Publisiti Filem / Pita.
Tujuan:
Semua Bahan Publisiti Filem sama ada tempatan atau luar Negara hendaklah mendapat kelulusan daripada LPF terlebih dahulu sebelum diedar atau dipapar kepada umum. Keputusan tapisan Bahan Publisiti Filem / Pita akan dikeluarkan dalam masa dua (2) hari daripada tarikh permohonan.

Syarat Am:
•    Borang Permohonan / Penapisan Bahan Publisiti Filem/ Pita
•    Bahan publisisti file/pita yang akan ditapis

Fi:
Bayaran dikenakan mengikut Peraturan-Peraturan (Penapisan) (Fee) Filem 1984 (Pindaan) 1987.
•    Perakuan Tapisan Filem

Memproses permohonan dan mengeluarkan Perakuan Tapisan Filem.
Tujuan:
Setiap filem yang ditonton tapis oleh LPF dan didapati sesuai ditayangkan akan dikeluarkan Perakuan  Penapisan (Perakuan ‘A’). Bagi salinan filem     yang akan ditayang dan diedarkan kepada umum, akan dikeluarkan Perakuan Salinan Penapisan (Perakuan ‘B’).

Syarat Am:
•    Surat Akuan Berkanun Permohonan Perakuan ‘B’
•    Salinan Perakuan ‘A’

Fi:
Fi yang dikenakan adalah RM 1/salinan (pita)
•    Rayuan Filem/Pita
Memproses Permohonan Rayuan Filem/ Bahan Publisiti Filem/ Pita
Tujuan:
Pemilik filem yang tidak berpuas hati dengan kelulusan Lembaga Penapisan Filem boleh mengemukakan notis rayuan kepada Jawatankuasa Rayuan Filem dalam tempoh 30 hari daripada tarikh pemberitahuan mengenai keputusan tapisan.
Syarat Am:
Surat Rayuan daripada pemilik filem.
Fi:
Fi yang dikenakan adalah seperti berikut:
•    Filem sinematografi –RM 200.00
•    Pita – RM 100
•    Bahan Publisiti Filem       
a) Pita   : RM 10/ tajuk
b) Filem : RM 50/ tajuk
•    Anggota Lembaga Penapis Filem

Tawaran Perlantikan Anggota Lembaga Penapis Filem (LPF).

Permohonan adalah dipelawa kepada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk berkhidmat sebagai Ahli Lembaga Penapis Filem di Kementerian Dalam Negeri.

Sila muat turun syarat-syarat perlantikan di sini:

Borang Syarat ALPF

Sila muat turun borang permohonan di sini.

Borang Permohonan ALPF

ISO

Ikuti Kami

QR KDN Twitter Facebook KDN Video KDN Emel KDN Instagram KDN YouTube KDN
Twitter TPM Facebook TPM Instagram KDN YouTube KDN 

Statistik

31685822

MyGovernment Pemudah Ketua Setiausaha Negara Malaysia Biro Pengaduan Awam MSC  1Malaysia JPA BLESS IDEA HATCH Portal Puspanita KDN
MAMPU HRMIS Suruhan Pilihan Raya Malaysia Talent Corporation Malaysia Pusat Rujukan Persuratan Melayu  MyGov Mobile United Against Crime Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Perakuan Akruan