header plain mobile2

Maklumat Pelanggan

SYARAT AM:

 

 

1) Borang Permohonan Permit Filem / Bahan Publisiti Filem

 

Borang boleh dimuat turun dari laman web ini dan di hantar ke alamat berikut:

 

i. Bahagian Kawalan Penapisan Filem dan Penguatkuasaan
Aras 2, Blok D2, Kompleks D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62546 Putrajaya; atau

 

ii. Bahagian Kawalan Penapisan Filem dan Penguatkuasaan
Kementerian Dalam Negeri Sabah
Aras 3, Blok A, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,
Jalan UMS-Sulaman, Likas
88400 Kota Kinabalu, Sabah; atau

 

iii. Bahagian Kawalan Penapisan Filem dan Penguatkuasaan
Kementerian Dalam Negeri Sarawak
Tingkat 2, Wisma AM Finance
Jalan Haji Taha
93400 Kuching, Sarawak.

 

Resit asal dan salinan bayaran FINAS boleh dibuat di Pejabat FINAS.

Permohonan permit yang lengkap akan diproses dan dikeluarkan Permit Filem serta merta.

 

 

 

2) Penapisan Filem/ Pita

(Memproses Permohonan Penapisan Filem)

 

Tujuan:
Semua filem sama ada filem tempatan atau luar Negara hendaklah mendapat kelulusan daripada LPF terlebih dahulu sebelum diedar atau ditayangkan kepada umum. Setiap filem yang telah ditonton tapis oleh LPF dan didapati sesuai ditayangkan akan dikeluarkan Perakuan Penapisan (Perakuan ‘A’ ) dalam tempoh satu (1) hari bekerja.

 

Syarat Am:
• Borang Permohonan Penapisan Filem /Pita
• Permit Filem
• Filem asal (master) yang akan ditonton tapis (Filem 35mm/ Pita)

 

Fi:
Fi penapisan dikenakan mengikut Peraturan-Peraturan (Penapis) (Fee) Filem 1984. Jumlah fi yang dikenakan tertakluk kepada tempoh tayangan pita atau panjang sesuatu pita (35mm/3D/2D/Hard Disk)

 

 

 

3) Penapisan Bahan Publisiti Filem / Pita

(Memproses Permohonan Penapisan Bahan Publisiti Filem / Pita)

 

Tujuan:
Semua Bahan Publisiti Filem sama ada tempatan atau luar Negara hendaklah mendapat kelulusan daripada LPF terlebih dahulu sebelum diedar atau dipapar kepada umum. Keputusan tapisan Bahan Publisiti Filem / Pita akan dikeluarkan dalam masa dua (2) hari daripada tarikh permohonan.

 

Syarat Am:
• Borang Permohonan / Penapisan Bahan Publisiti Filem/ Pita
• Bahan publisisti file/pita yang akan ditapis

 

Fi:
Bayaran dikenakan mengikut Peraturan-Peraturan (Penapisan) (Fee) Filem 1984 (Pindaan) 1987.

 

 

 

4) Perakuan Tapisan Filem

 

i. (Memproses permohonan dan mengeluarkan Perakuan Tapisan Filem)

 

Tujuan:

Setiap filem yang ditonton tapis oleh LPF dan didapati sesuai ditayangkan akan dikeluarkan Perakuan Penapisan (Perakuan ‘A’). Bagi salinan filem yang akan ditayang dan diedarkan kepada umum, akan dikeluarkan Perakuan Salinan Penapisan (Perakuan ‘B’).

 

Syarat Am:

• Surat Akuan Berkanun Permohonan Perakuan ‘B’
• Salinan Perakuan ‘A’

 

Fi:

Fi yang dikenakan adalah RM 1/salinan (pita)
• Rayuan Filem/Pita


ii. (Memproses Permohonan Rayuan Filem/ Bahan Publisiti Filem/ Pita)

 

Tujuan:
Pemilik filem yang tidak berpuas hati dengan kelulusan Lembaga Penapis Filem boleh mengemukakan notis rayuan kepada Jawatankuasa Rayuan Filem dalam tempoh 30 hari daripada tarikh pemberitahuan mengenai keputusan tapisan.

 

Syarat Am:
Surat Rayuan daripada pemilik filem.

 

Fi:
Fi yang dikenakan adalah seperti berikut:
• Filem sinematografi –RM 200.00
• Pita – RM 100
• Bahan Publisiti Filem
   a) Pita : RM 10/ tajuk
   b) Filem : RM 50/ tajuk
• Anggota Lembaga Penapis Filem

 

 

 

5) Tawaran Perlantikan Anggota Lembaga Penapis Filem (ALPF)

 

Permohonan adalah dipelawa kepada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk berkhidmat sebagai Ahli Lembaga Penapis Filem di Kementerian Dalam Negeri.

 

Sila muat turun syarat-syarat perlantikan di sini:

Borang Syarat ALPF

 

Sila muat turun borang permohonan di sini.

Borang Permohonan ALPF