Awam | Warga KDN   phone white 03 - 8000 8000  email icon  pro[at]moha[dot]gov[dot]my

header plain mobileEN2

  • Home
  • Terkini
  • KAJIAN SOAL SELIDIK KEBERKESANAN LAMAN WEB SEKTOR AWAM DI PORTAL RASMI JABATAN / AGENSI

KAJIAN SOAL SELIDIK KEBERKESANAN LAMAN WEB SEKTOR AWAM DI PORTAL RASMI JABATAN / AGENSI

Borang soal selidik ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklum balas secara langsung daripada rakyat untuk mengukur keberkesanan laman web agensi sektor awam berdasarkan pengalaman responden daripada aspek pengguna melayari laman web Kerajaan serta mendapat maklumat yang diperlukan.

MAMPU sedang melaksanakan kajian keberkesanan laman web sektor awam dalam menambahbaik pekeliling pengurusan laman web sektor awam.


Sila klik pautan dibawah :

Borang Soal Selidik Keberkesanan Laman Web Agensi Sektor Awam

Agencies |

CLICK LOGO FOR SERVICES INFO

 PDRM  PENJARA  JIM  JPN  AADK  JPPM RELA AKSEM   new ipsom  APMM Logo 2  esscom

Agensi |

KLIK LOGO UNTUK KE MAKLUMAT PERKHIDMATAN AGENSI

 PDRM  PENJARA  JIM  jpn update  AADK  jppm update RELA AKSEM   new ipsom  APMM Logo 2  esscom