button awamEN button warga1EN button agensiEN

Menu
Search for:
Search Only:
Total: 25 results found.

Sukatan Peperiksaan N17 KF

... pejabat H. Arahan Perbendaharaan i. Mengawal terimaan dan bayaran dan menyimpan wang awam - Am - Terimaan - Bayaran ii. Acara mengenai barang-barang dan kerja-kerja - Am - Pembelian, Tender ...

Sukatan Peperiksaan N17 PQ

...  - Am - Pembelian, Tender dan Kontrak I. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam i. PKPA Bil. 1/9 Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Melalui Urusan Telefon ii. PKPA Bil. 2/91 Panduan Pengurusan ...

Pembaharuan Lesen Agensi Persendirian Tahun 2017

... Pengawal Keselamatan Nepal Borang H - Maklumat Senjata Api Maklumat Cawangan Maklumat Kontrak/Tender Permohonan Pembaharuan Lesen 2(b) Senarai Semak Borang E - Maklumat Pengurusan dan Kakitangan ...
  • 1
  • 2