button awamEN button warga1EN button agensiEN

Menu
Search for:
Search Only:
Total: 6 results found.

Kajian Kepuasan Pelanggan KDN 2018.

  Untuk makluman Kemeterian Dalam Negeri sedang melaksanakan Kajian Kepuasan Pelanggan KDN 2018.   Kajian Kepuasan Pelanggan KDN 2018 ini boleh dilaksanakan melalui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTs4_EJrZsujfyg-35C_BhlvFI0SbT26-444XYAgyw3S3ikw/viewform ...

Perception of Crime Indicator (PCI) in Malaysia

... untuk melengkapkan maklumat dalam Borang Soal Selidik seperti berikut https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCcM_FV8typPBa54mqcG2PE-3LQF87Vzith_Ur98Oz8lUovg/viewform   Pihak kami amat berbesar ...